Kulturniki včasih nerealno pričakujejo spremembe

(Fotografija je simbolična)

Na prvo žogo s Sonjo Hiti Ožinger

Mojca Pišek

Slovenska kultura je prostor velikih strasti, ki se po eni strani kažejo kot ljubezen do ustvarjalnega dela, po drugi pa v obliki žgočih debat o stanju kulture in duha v družbi, polemičnih kritik in konfliktov med ustvarjalci in tistimi, ki odločajo o materialnih pogojih nastajanja kulturno-umetniških vsebin. Serija anketnih intervjujev Na prvo žogo je prispevek k ustvarjanju pozitivnega okolja za razpravo o stanju v slovenski kulturi in družbi nasploh, zato smo k pogovoru povabili predstavnike vseh skupin, ki pri tem sodelujejo: umetnike, producente, predstavnike javnih zavodov, zaposlene na ministrstvu za kulturo. Vsi se srečujejo s kritikami na prvo žogo, vsi so že bili deležni rešitev na prvo žogo, zato so tudi vprašanja tokrat na prvo žogo. V upanju, da z neposrednim pristopom pridemo do kakšnega zadetka v polno.

Ime in priimek?

Sonja Hiti Ožinger

Poklic, ki ga opravljate, oziroma delovno mesto?

Vodja službe za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko.

Kako je videti vaše delo na povprečen delovni dan?

Vodim podporno službo, organiziram in nudim pomoč sodelavcem pri uporabi informacijske tehnologije, evidentiranju dokumentov in splošnih zadevah. Večino časa prebiram in odgovarjam na e-pošto, vodim projekte informatizacije, kontaktiram izvajalce aplikacij in preverjam delovanje. Organiziram sistemsko administracijo (strežniki, delovne postaje, diskovna polja …), pripravljam poročila ali analize, urejam dostope, potrjujem račune in odredbe, izvajam javna naročila in drugo.

Od kdaj opravljate to delo in kaj ste delali pred tem?

Vodenje širšega področja opravljam od 2013. Prej sem delovala samo na področju informatike.

Zakaj ste se odločili za ta poklic oziroma službo?

Kot diplomirana inženirka računalništva sem po diplomi dobila pripravništvo v agenciji za telekomunikacije in ostala v državni upravi zaradi socialne varnosti.

Kaj vas pri vašem delu motivira in veseli?

Načrtovanje in uporaba informacijske tehnologije.

Kateri so problemi, s katerimi se srečujete pri delu?

Rigiden sistem.

Kje vidite rešitve zanje?

Ne vidim rešitve.

Česa se pri svojem delu bojite?

Bojazen pri izvedbi nalog kvečjemu oteži pot do cilja. Se pa občasno bojim, da bom s predlogi, pobudami ali izvedbo napačno razumljena.

Kdo so za vas kulturniki?

Ustvarjalci na področju kulture.

Kdo so za vas umetniki?

Vrhunski kulturniki.

Katerih kulturnih dogodkov se najraje udeležujete?

Gledaliških predstav in koncertov.

Zakaj mislite, da potrebujemo kulturo? Zakaj mislite, da potrebujemo umetnost?

Je duhovna hrana za vsakega človeka.

Zakaj mislite, da potrebujemo ministrstvo za kulturo?

Da skrbi za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Kakšen bi bil idealen minister za kulturo in kakšna bi bila idealna kulturna politika?

Nisem utopični idealist. Menim, da idealnega ministra in idealne kulturne politike ne more biti, lahko pa je taka, ki skrbi za vsa področja kulture dobro in učinkovito.

Kakšna bi bila idealna reforma kulturnega sistema?

Enako kot prej.

Kako doživljate pogoste konflikte med ministrstvom za kulturo in kulturniki?

Konflikti lahko prinašajo tudi rešitve. Dokler je konflikt v mejah in nesovražen, ga sprejemam. Včasih se poistovetim s stališči ministrstva, včasih s kulturniki.

Menite, da se kulturniki preveč pritožujejo nad delom ministrstva za kulturo in stanjem v kulturi na splošno?

Kulturniki včasih nerealno pričakujejo spremembe.

Če bi imeli možnost izvesti kulturno reformo, katera bi bila prva sprememba, ki bi jo uvedli?

Nimam in ne želim si te možnosti.

Kaj bi spremenili pri svojem delu ali načinu delovanja, če bi s spremembo lahko izboljšali razmere v kulturi?

Ponuditi večjo uporabo informacijske tehnologije v interakciji med ministrstvom in izvajalci na področju kulture, kar bi olajšalo delo tako kulturnikom kot strokovnim delavcem na ministrstvu.

O avtorju. Mojca Pišek (1985). Kup idej, kako spremeniti svet na bolje. Čemu ne začeti s slovensko literaturo.

Pogovor o tekstu

Pripiši svoje mnenje

Sorodni prispevki
 • Ministrstvo za kulturo potrebuje temeljito kadrovsko prenovo

  Mojca Pišek

  Moti me, da je precej pogosta splošna percepcija umetniškega ustvarjanja, da to ustvarjalci počno iz samo njim lastnega veselja in da je plačilo njihovega dela nepričakovana nagrada.

 • Konfliktov bi bilo manj, če bi ministrstvo promptno odgovarjalo

  Mojca Pišek

  Pri delu me motivira, da področju knjige pomagamo preživeti in da naredimo kak korak skupaj naprej. Da lahko osebno spoznavam avtorje, založnike in druge s tega področja, ni seveda nujno, da smo vedno obojestransko navdušeni.

 • Za vse probleme in rešitve vemo že od 90-ih

  Mojca Pišek

  Sama sem razočarana nad slovenskimi kulturniki, saj menim, da prevečkrat neutemeljeno in vse povprek kritizirajo ministrstvo. Vsak namreč vidi le sebe in svoje pridobljene ugodnosti in pravice, ne zanima pa jih, kaj bi bilo dobro za kulturo kot celoto.