LUD Literatura

O mediju in pogojih sodelovanja

O elektronskem mediju www.ludliteratura.si

Elektronski medij www.ludliteratura.si je leta 2017 na Slovenskem knjižnem sejmu prejel posebno priznanje za dosežke na področju elektronskega založništva in/ali popularizacije knjige.

Elektronski medij www.ludliteratura.si (v nadaljevanju: medij), ki je prosto dostopen na spletnem naslovu www.ludliteratura.si, izdaja Literarno-umetniško društvo Literatura (v nadaljevanju: izdajatelj). Medij spadata pod osnovne namene in cilje dejavnosti izdajatelja, med katerimi so (6. člen statuta) tudi poglobljeno spoznavanje domače in tuje literature, razvijanje odgovornega odnosa do pisane besede, spodbujanje k samostojnemu pisnemu izražanju misli in čustev v obliki slovenske in prevodne proze, poezije ter literarne kritike, esejistike in teorije.

Skladno s cilji, zastavljenimi v istem členu statuta, je tudi medij ustanovljen z mislijo na dvigovanje umetniške ravni slovenske literature ter strokovne in znanstvene ravni literarne kritike, esejistike in teorije. Potreba po novem, elektronskem spletnem mediju se je pojavila, ker se za uresničevanje omenjenih ciljev in namenov društva v sodobnem času pojavljajo tudi novi načini, ki se jim tiskane revije ne morejo dovolj ažurno prilagajati.

Osnovno vsebinsko izhodišče medija je ažurno objavljanje kvalitetnih izvirnih prispevkov, povezanih z izvirnim literarnim ustvarjanjem ali njegovo refleksijo z nameni, ki ustrezajo osnovnim ciljem in namenom društva (6. člen statuta). Medij spodbuja samostojno pisno izražanje misli in čustev in s tem prispeva tudi k dvigu umetniške ravni (slovenske) literature in njene refleksije. Medij prinaša ažurne komentarje, tako ali drugače povezane s slovensko in tujo literaturo, med drugim recenzije živih dogodkov. Medij odpira tudi nove priložnosti za mlajše avtorje in debitantske literarne objave, ki še niso nujno del ustaljenih literarnih tokov in v renomiranih revijah še ne morejo objavljati.

Bistveni del medija so tudi esejistična razmišljanja, kritike in kolumne, ki s svojo aktualnostjo in/ali kračino bolje odgovarjajo na zahteve sodbne družbe in jim zato tudi pritiče bolj sodoben način objavljanja in branja. Skladno z novimi načini predstavljanja literarne dejavnosti v širšem smislu lahko medij vključuje tudi avdio in video posnetke. Medij objavlja tudi prevedene prispevke, ki prav tako uresničujejo osnovne namene in cilje društva, ne nazadnje tudi z mednarodnimi povezovanji s podobnimi društvi iz tujine (7. člen statuta).

Del vsebin medija so tudi objave, ki tako ali drugače dopolnjujejo objave v reviji Literatura ali druge knjižne izdaje Literarno-umetniškega društva Literatura: primeri so krajši intervjuji z avtorji prispevkov tiskane revije ali predstavitve avtorjev knjižnega programa društva.

Medij objavlja prispevke v slovenščini, občasno in izjemoma pa tudi izvirnike v drugih jezikih.

V sklepu o izdajanju medija je med drugim določeno tudi:

  • da od urednikov in avtorjev prispevkov ne sme nihče zahtevati, da svoja stališča in prispevke spremenijo tako, da se z njihovo vsebino sami ne bi strinjali
  • da so uredniki, novinarji in drugi avtorji prispevkov v skladu z Zakonom o medijih, etičnimi normami in profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove medija pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Pogoji sodelovanja

Medij zagovarja in spodbuja pluralnost stališč, mnenj, estetskih usmeritev ipd., zato objavlja raznolike tekste, ki jim lahko uporabniki tudi sami dodajajo svoje komentarje.

O objavi tekstov odloča uredništvo, ki ravna skladno s svojo presojo in lastno vizijo glede vsebinske zasnove medija. Tekstov (bodisi naročenih bodisi nenaročenih), ki po kvaliteti ali vsebini ne ustrezajo uredniški zasnovi medija, uredništvo ni primorano objaviti. Uredništvo svojih osnovnih odločitev ni primorano utemeljevati, a zagotavlja, da odločitev ne bo sprejemalo na temelju političnih ali kakršnihkoli drugih predsodkov. Uredništvo ima dolžnost in pravico, da pri oblikovanju medija sledi svoji lastni viziji. Uredništvo pri tem ne sme delovati kakorkoli žaljivo.

Pošiljanje prispevkov za morebitno objavo in objava prispevkov pomeni, da se pošiljatelj strinja s pogoji sodelovanja. Vsi avtorji objavljenih prispevkov imajo tudi svojo kratko predstavitev s fotografijo. Objave prispevka v mediju ni mogoče preklicati; objavljenih prispevkov ni mogoče odstraniti iz arhiva. Prav tako ni mogoče odstraniti predstavitve avtorja z objavljenimi prispevki, vendar pa ima avtor pravico do spremembe svojih podatkov (opisa in fotografije), pri čemer njegova predstavitev ne sme biti lažna ali kakorkoli žaljiva.

Ker je kultivirano primerjanje različnih mnenj pomembno za vzdrževanje raznolikosti, objektivnosti, za zagotavljanje svobode govora in deluje tudi kot pogon splošnega družbeno-kulturnega napredka, omogoča medij uporabniško komentiranje objavljenih tekstov, pri čemer lahko vsi, ki sprejemajo tukaj opisane pogoje, enakopravno sodelujejo.

Uporabniki

Za komentiranje se je treba registrirati in prijaviti, s čimer se uporabnik zaveže, da sprejema tukaj opisane pogoje uporabe.

Zelo zaželeno je, da registrirani uporabniki v svoje uporabniške profile vpišejo svoje pravo ime. Kot prikazno ime lahko še vedno uporabljajo vzdevek. Če bi se pri uporabniških komentarjih pojavil dvom glede njihove iskrenosti in upoštevanja tukaj opisanih pogojev, bo uredništo pri uporabnikih brez vpisanega pravega imena pri moderiranju v imenu zagotavljanja tukaj opisanih določil bolj strogo.

Registrirani uporabniki se strinjajo, da se njihov elektronski naslov doda na seznam prejemnikov izdajateljevih novic in drugih sporočil. Uporabnik se lahko seveda kadarkoli odjavi.

Uporabniki se bodo potrudili svoje komentarje napisati čim bolj jasno in razumljivo.

Uporabniki morajo v komentarjih upoštevati zasebnost drugih (uporabnikov).

Uporabniki v komentarjih ne bodo izzivali drugih in se ne bodo izdajali za nekoga drugega. V komentarjih se bodo držali vsebinskega in problemskega okvira teksta, ki ga komentirajo.

Komentarji z oglaševalsko, vulgarno ali avtorsko zaščiteno vsebino so prepovedani. Uporabniki morajo upoštevati aktualne zakone o javni rabi slovenščine.

Uporabniki bodo svoje mnenje v komentarjih izražali na kultiviran način. Komentarji ne smejo nikogar osebno besedno napadati, groziti ali kakorkoli drugače žaliti.

V komentarjih ne sme biti sovražnega govora. Kot sovražni govor se med drugim šteje pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov prepovedane nestrpnosti.Kdor namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, je osebno kazensko odgovoren.

Komentarji so objavljeni takoj po oddaji. Komentarje, ki ne ustrezajo zgornjim določilom ali komentarje, pri katerih uredništvo podvomi v njihovo iskrenost, lahko uredništvo brez dodatnih razlag naknadno kadarkoli izbriše.

Uporabniki sprejemajo odgovornost za svoje objavljene vsebine.

Uproabnike, ki redno ali večkrat kršijo tukaj opisana določila, lahko da uredništvo pod dodaten nadzor ali jim onemogoči dostop.

Kdor bere, je udeležen!

Prijava na Literaturin obveščevalnik

* obvezno polje

Za obveščanje uporabljamo storitev Mailchimp, ki bo tvoje podatke uporabljala skladno s pravili. Vedno si lahko premisliš. Brez nadaljnjega. Navodila za odjavo ali spremembo nastavitev so na dnu vsakega elektronskega dopisa. Tvoje podatke in odločitve bomo spoštovali. Spodaj lahko potrdiš, da se s tem strinjaš.