LUD Literatura

pogoji-poslovanja-trgovine

Pogoji poslovanja

S spletno stranjo www.ludliteratura.si upravlja Literarno-umetniško društvo Literatura. 

Podatki društva:

Literarno-umetniško društvo Literatura
Trubarjeva 51

1000 Ljubljana

Telefon: 01/251 43 69
e-mail: ludliteratura@yahoo.com

Identifikacijska številka za DDV: SI62575694
Zavezanec za DDV po zakonu.
Matična številka: 568675000

Transakcijski račun:
IBAN SI56 0208 3001 2464 672 (NLB d. d.)

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine LUD Literatura so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo: 

  • nakupovanje,
  • načine dostave,
  • čas dostave,
  • plačilne pogoje,
  • cene,
  • prednaročila,
  • vračilo blaga,
  • reklamacije,
  • varovanje osebnih podatkov,
  • druga določila.

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji.
Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo in kupca.

Nakupovanje

Spletna stran www.ludliteratura.si obiskovalcem predstavlja program Literarno-umetniškega društva Literatura in njegovih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig.
Naročilo zavezuje Literarno-umetniško društvo Literatura in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe in bo dostopno potrošniku.

Načini dostave

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije.

Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu LUD Literatura, in sicer v času uradnih ur.

Hitra in zanesljiva dostava

Vsa naročila bomo obdelali v najhitrejšem možnem času. Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v največ 3 delovnih dneh, odvisno od kraja vaše pošte. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas obvestite na ludliteratura@yahoo.com ali nas pokličite na 01 251 43 69 in potrudili se bomo, da boste v najkrajšem možnem času prejeli naročeno blago.

V primeru prednaročila vam naročene izdelke dostavimo takoj po izidu knjige.

Poštnina

Pakiranje in poštnina sta brezplačna.

Ti pogoji veljajo le za dostavo po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije bomo izračunali dejanske stroške poštnine po ceniku dostavnega servisa.

Plačilni pogoji

LUD Literatura omogoča nakup blaga s plačilom po predračunu, s plačilno kartico preko spleta ali z gotovino ter s plačilno kartico v primeru osebnega prevzema.

Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-mail poslali predračun, in ko bo le-ta plačan, bodo naročeni artikli odposlani.
Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last LUD Literatura. 

Cene in popusti

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 5 % davek na dodano vrednost.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Vračilo blaga

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona (stroški neposrednega vračila blaga). V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

 

Obrazec za odstop od pogodbe / vračilo blaga

 

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kot je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.

Reklamacije

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti v 15 dneh po prejemu naročenega blaga.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

 

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da LUD Literatura vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.

LUD Literatura lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko LUD Literatura uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko LUD Literatura obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Povezava do Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in LUD Literatura.
V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov ludliteratura@yahoo.com.

Kdor bere, je udeležen!

Prijava na Literaturin obveščevalnik

* obvezno polje

Za obveščanje uporabljamo storitev Mailchimp, ki bo tvoje podatke uporabljala skladno s pravili. Vedno si lahko premisliš. Brez nadaljnjega. Navodila za odjavo ali spremembo nastavitev so na dnu vsakega elektronskega dopisa. Tvoje podatke in odločitve bomo spoštovali. Spodaj lahko potrdiš, da se s tem strinjaš.