Piknik

Zbirka Piknik je namenjena romanom, ki predstavljajo vrhunske primere prevodnega žanrskega leposlovja. Prinaša tako mlajše avtorje in avtorice kot uveljavljene klasike. Zasnovana je bila leta 2021 z željo po nadgraditvi obstoječih zbirk in zapolnitvi vrzeli v prevodni žanrski literaturi.
Ureja: Veronika Šoster

Vsi izdelki:

Vse knjige po zbirkah:
Vse knjige po zvrsteh:

Prikaz vseh 6 rezultatov