Na prvo žogo

Slovenska kultura je prostor velikih strasti, ki se po eni strani kažejo kot ljubezen do ustvarjalnega dela, po drugi pa v obliki žgočih debat o stanju kulture in duha v družbi, polemičnih kritik in konfliktov med ustvarjalci in tistimi, ki odločajo o materialnih pogojih nastajanja kulturno-umetniških vsebin. Serija anketnih intervjujev Na prvo žogo je prispevek k ustvarjanju pozitivnega okolja za razpravo o stanju v slovenski kulturi in družbi nasploh, zato smo k pogovoru povabili predstavnike vseh skupin, ki pri tem sodelujejo: umetnike, producente, predstavnike javnih zavodov, zaposlene na ministrstvu za kulturo. Vsi se srečujejo s kritikami na prvo žogo, vsi so že bili deležni rešitev na prvo žogo, zato so tudi vprašanja tokrat na prvo žogo. V upanju, da z neposrednim pristopom pridemo do kakšnega zadetka v polno.

Mojca Pišek

naključni diagram

vsi diagrami

odstrani vse

birokrati

producenti

ustvarjalci

vsi

Opomba uredništva: Analiza je bila opravljena tako, da je bilo na vsako vprašanje mogočih več odgovorov, vendar pa se pri posameznem anketirancu niso smeli ponavljati. Pri analizi podatkov za izdelavo zgornjih diagramov ni šlo brez poenostavitev in posplošitev.

Niz intervjujev na Prvo žogo je namreč zanimiv tudi zato, ker prinaša osebne poglede, uvide in refleksije izbranih sogovornikov, zaradi česar je bilo posamezne odgovore pogosto težko kvantificirati. In kolikor so posamezni odgovori zanimivi prav zaradi svoje specifičnosti, toliko so diagrami zanimivi zaradi poskusa izluščiti bistvene poglede in tendence. V diagramih denimo ni vidna občasna resigniranost (npr. problemi se lahko rešijo le z ravnodušnostjo in prilagodljivostjo), kar dvakrat omenjena ideja, da bi kulturniki in birokrati začasno zamenjali mesta, in da so celo nekateri kulturniki sami za strožje kriterije in zoper hiperprodukcijo. Kot pa razkrijejo nekateri prispevki, je tako med drugim zato, ker se celo kulturniki sami bojijo sprememb. Zanimivo je, da je pri vlogi oz. pomenu kulture močno prevladovala družbotvornost, kar pomeni bistven obrat, saj je izrecno nadomestila po novem nepriljubljeno in zastarelo narodotvornost. Nekajkrat je bila omenjena kulturna dediščina. Ljubiteljska kultura tako rekoč sploh ne. Tu in tam je bila kot problem omenjena majhnost trga. Pri kulturnih dogodkih je denimo nejasno, kakšni glasbeni in odrski dogodki so mišljeni, pri čemer pa velja poudariti, da je bil nekajkrat izrecno omenjen tudi ples. Več anketirancev je med kulturniki posebej omenilo tudi tehnično osebje. Vabljeni k branju in dialogu!

Podrobneje

Izdelava: Pika vejica