Kritika: ruševine podrtega mostu

Timo Brandt, Franca Mancinelli, John Taylor, Božena Správcová

Timo Brandt, Franca Mancinelli, John Taylor in Božena Správcová o izzivih literarne kritike

Andrej Hočevar

Četrti mednarodni simpozij Umetnost kritike bo letos potekal 30. novembra in 1. decembra na različnih prizoriščih v Ljubljani. Pred srečanjem, na katerem se bodo z referati in v pogovorih predstavili tuji in domači kritiki, smo osrednje goste prosili za nekaj misli o dejavnosti, ki je vedno nujna in vedno pod vprašajem. Iz tujine se nam bodo pridružili Timo Brandt (Avstrija), Franca Mancinelli (Italija), Božena Správcová (Češka) in John Taylor (ZDA/Francija).

Mednarodni kritiški simpozij Umetnost kritike

Franca Mancinelli: Prihajajoči kritiški simpozij me navdaja z mislijo na jato ptic selivk, ki se bo za nekaj dni ustavila v Ljubljani z možnostjo za izmenjavo mnenj o poti in poznavanju vetrov. Tovrstna srečanja ponujajo priložnost za »žepke upora«, kot temu pravi Berger, majhne začasne skupnosti, znotraj katerih lahko začne oblikovati drugačen pogled na resničnost, sploščeno od logike potrošništva in trga.

Timo Brandt: Od simpozija si obetam, da se bomo lahko pogovorili o možnostih in omejitvah literarne kritike in pokukali onkraj meja lastnih idej.

Božena Správcová: Probleme neke discipline je treba vedno opazovati v različnih kontekstih, različnih okoljih. Morebiti bomo tako dobili tudi boljši vpogled v »domače« težave. Veselim se, da bom na simpoziju slišala prispevke svojih slovenskih kolegov in spoznala njihove pristope; Češka in Slovenija sta, ne nazadnje, nekoliko podobni in imata podobna jezika – zakaj se potlej ne poznamo bolje? Nemara zato, ker skrivaj kukamo proti »velikim literaturam« … ampak v upanju na – kaj, pravzaprav?

John Taylor: Nadvse se veselim, da bom izvedel, kako si moji kolegi razlagajo nalogo kritika. Ker bodo na simpoziju zastopali različne države, bom še posebej pozoren na to, kako se izražajo kulturne razlike (ali splošnosti) v zvezi z umetnostjo kritike. Večinoma se strinjamo, da je kritika izgubila velik del svojega dolgoletnega raison d’être. Čas je, da se s tem stanjem soočimo iz oči v oči in ga pretresemo s primerjavo lastnih izkušenj. Kajti nad nami visi zlovešče vprašanje, ali naj s pisanjem kritike sploh še nadaljujemo.

Stanje kritike

John Taylor: Kritiki se znotraj mojega specifičnega področja, ki bi ga lahko definiral kot kritično predstavljanje evropske literature (prevedene ali ne) visoko pismenemu, a nespecializiranemu angleško govorečemu bralstvu, precej slabo piše. Tuja literatura je izven specializiranih revij nezadostno obravnavana, v osrednjih literarnih prilogah pa tako rekoč sploh ne. Če izvzamemo akademske kroge in prevajalce, ki dani jezik obvladajo in bi utegnili celo sprejeti obravnavo nekega prevoda iz njega, se angleško govoreči kritiki za kaj takšnega tako rekoč sploh ne zanimajo (razen za nekaj »velikih« tujih imen). Naj navedem zgovoren primer: v ZDA sicer obstaja nekaj nagrad za prevode, vendar pa nagrajene knjige nikoli ne dočakajo širše obravnave, torej izven publikacij, neposredno povezanih s samo nagrado.

Timo Brandt: Po mojem v Avstriji še posebej kritika poezije ni ravno v najboljšem stanju. A kaj bi dobro stanje konec koncev sploh pomenilo? Kritika mora svojo smotrnost vedno znova potrditi s prepričljivostjo.

Božena Správcová: V češki literarni kritiki veljajo posebna pravila igre, povezana s primanjkljaji –  denarja, prestiža, močnih osebnosti, izdelkov na zadovoljivi strokovni ravni …

Franca Mancinelli: Italijanska literarna kritika me spominja na ruševine podrtega mostu. Bregova, ki ju je povezoval – bralce in avtorje – sta izginila. Ta podoba se mi prikaže, če pomislim na odnos, ki ga ima naše vsakdanje življenje do klasikov, do tradicije in do tistih sodobnih avtorjev, ki so jo s tem, da naš jezik vzdržujejo pri življenju, podedovali. Če pa po drugi strani pomislim na »pisatelje«, ki so se uveljavili zaradi mreženja in degeneracije uredniškega posla, vidim, da sta se oba bregova združila v nekakšno nepregledno polje. Most, ki je s tem izgubil svoj smisel, pa je tako ali tako zgolj ruševina.

Kritika kritike

Božena Správcová: Moti me pristranskost. Jezi me, kadar imam občutek, da je imel kritik svoje mnenje izdelano, še preden se je sploh lotil branja: takšno branje ne izhaja zares iz širine duha, temveč služi samo iskanju krepkih utemeljitev za vnaprejšnjo hvalo ali razsutje nekega dela.

Franca Mancinelli: V kritiki me motita predvsem raba tehničnega jezika za »posvečene« in v tekstu nadležna prisotnost kritika, ki ni bil dorasel notranji vaji, brez katere ne moreš sprejeti glasu drugega. Zato nas tak kritik ne povabi k soudeležbi pri tistem fragmentu lepote, ki mu ga je nekako uspelo ujeti, temveč ga samo zapaca s svojo smrtonosno pajčevino.

Timo Brandt: Prezir, hitre sodbe, tarnanje – to me pri kritiki najbolj moti.

John Taylor: Če kot izhodišče vzamem angleščino, ne maram književnih kritik, ki z anglo-ameriškimi literarnimi vrednotami ali kriteriji ocenjujejo tuj roman ali pesniško zbirko. Sam pa si prizadevam, da izbrano knjigo vedno ocenjujem z njenimi lastnimi merili, glede na »projekt«, iz katerega izhaja.

O avtorju. Andrej Hočevar (1980) je bil glavni urednik zbirke Prišleki in odgovorni urednik tega spletnega medija. Izdal je šest pesniških zbirk in eno kratkoprozno. Od 2020 je zaposlen na Založbi Goga.

Pogovor o tekstu

Pripiši svoje mnenje

Sorodni prispevki
 • Literarna kritika danes: o srečevanjih med nostalgijo, vegetiranjem in mimikrijo

  Martina Potisk

  Razlogi, zakaj prihaja do nezadržnega neodobravanja ali vsaj nespoštovanja kritiškega ustvarjanja, se nahajajo v samorazgradnji, permanentni destabilizaciji in skorajda nepremostljivi kakofoniji kritiškega vrednotenja.

 • Na ostrem rezilu medkulturnega stika

  Klemen Kordež

  Naj to besedilo služi tudi kot poziv financerjem dogodka, da bi tudi v prihodnje po Evropi širil besedo o slovenski literaturi na edini način, ki se za to zdi primeren: z omogočanjem pretoka idej in znanja med ljudmi, ki so na tak ali drugačen način svoje življenje posvetili književnosti.

 • Kdaj bo kritika stopila na Luno?

  Veronika Šoster

  Morda pa je »kriza kritike« tudi to, da je po eni strani užaljena, da ni bolj dostopna, brana in upoštevana, po drugi pa hoče za vsako ceno ostati v svojem mehurčku?

Izdelava: Pika vejica