Literatura 374

revija številka: 374

revija mesec: avgust

Leto: 2022

letnik: letnik XXXIV

kategorija: revije

UVOD

Veronika Simoniti: K svetilnikom ali Morje v literaturi, literatura na morju

POEZIJA

Tone Škrjanec: Indigo

Anja Zag Golob: sensizlik

Sergej Harlamov: Hypomnemata

PROZA

Anja Mugerli: Pričakovanja

Uroš Zupan: Dve zgodbi

Špela Pahor: Miracle

INTERVJU

Tomo Virk: Literatura je dobra, kadar kaže stvari take, kakršne so – kaže, a o njih izrecno ne razsoja (Rok Plavčak)

ESEJ

Ajda Bračič: Pismo iz šestega nadstropja

REFLEKSIJA

Majda Stanovnik: Se slišimo! Se vidimo. Si pišemo. Se beremo!

PREVOD

Ion Mureşan: Alkohol (Aleš Mustar)

KRITIKA

Veronika Šoster (Iztok Osojnik: 2021)

Diana Pungeršič (Aljaž Primožič: Čisto potiho)

Martin Justin (Aleš Berger: Vicmaher)

Robert Kuret (Miklavž Komelj: Skrij me, sneg)

Matej Bogataj (Simona Semenič: tri igre za punce)

Aljaž Krivec (Uroš Zupan: Znamenja v kroženju)

Sašo Puljarević (Ana Marwan: Zabubljena)

Iztok Sitar (Željko Lordanić in Ciril Gale: Gulliver)

STRIP PREOBRAZBA

Martin Ramoveš: Nedeljsko kosilo