Bożena Tokarz

Med destrukcijo in konstrukcijo. O poeziji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma

prevod: Primož Čučnik

izid: 2013

zbirka: Labirinti

zvrst: teorija

avtor_ica: Bożena Tokarz

prevajalec_ka: Primož Čučnik

kategorija: knjige

Poljska literarna zgodovinarka in teoretičarka Bożena Tokarz (Lodž, 1946) je redna profesorica na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah in predstojnica katedre za literarno teorijo in prevodoslovje.

O knjigi

Poljska literarna zgodovinarka in teoretičarka Bożena Tokarz (Lodž, 1946) je redna profesorica na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah in predstojnica katedre za literarno teorijo in prevodoslovje. Ukvarja se s primerjalno književnostjo, literarno teorijo, teorijo prevajanja in z zgodovino poetike, mdr. raziskuje poljsko in slovensko poezijo (zlasti 20. stoletja). Knjiga Med destrukcijo in konstrukcijo. O poeziji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma je v izvirniku izšla leta 2004 pri univerzitetni založbi v Katovicah. Nastanek prve poljske knjige o Kosovelu je spodbudilo tudi spoznanje, da je njegova poezija blizu poeziji poljskih pesnikov 20. stoletja, ki so delovali v okviru konstruktivizma krakovske avantgarde. Knjigo sestavlja šest daljših poglavij, ki plastično in s številnimi primeri ter referencami podprto prikazujejo različnosti in podobnosti med poljskim in slovenskim konstruktivizmom, ta primerjalni vidik pa je lahko še kako zanimiv tudi za slovenskega bralca. Avtorica se posebej ustavlja ob vprašanju literarne reprezentacije resničnosti, pa tudi, ne nazadnje, ob pesniški izkušnji gibanja in vlogi pesnika ter njegovih projekcij. Ena izmed sklepnih misli knjige, kontekstualno podprte in interpretativno razvite, gre v to smer, da v Kosovelu lahko vidimo tudi predhodnika 21. stoletja.