Lija Gantar

Lija Gantar Verbič

Lija je magistrica primerjalne književnosti in japonologije ter magistrica bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev. S knjigami se ukvarja tako v službi kot izven nje, posebej blizu pa ji je japonska književnost.

Izdelava: Pika vejica