Iz osebnega v družbeno, od naivnosti do streznitve

Polona Glavan, Kakorkoli. Ljubljana: Beletrina, 2014.

Nina Sivec

Novi roman Polone Glavan se že na prvi pogled loči od njenih dveh prejšnjih proznih del, romanesknega prvenca Noč v Evropi (2001) in kratkoprozne zbirke Gverilci (2004), saj s svojim obsegom (460 strani) nakazuje nekoliko drugačen koncept od tistega, ki smo ga bili vajeni iz pisateljičinih omenjenih, tudi nagrajenih del. Polona Glavan se je namreč slovenski literarni javnosti najprej predstavila skozi kratke zgodbe in tudi njen prvi roman, kjer sledimo zgodbam različnih likov, ki jim je skupno potovanje z vlakom, ni daleč od tega formata. Že kar impresivna dolžina romana Kakorkoli tako obljublja nekaj drugega od zgoščenega vpogleda v življenja različnih posameznikov.

Predvidevanja o drugačnem načinu pisanja se izkažejo za pravilna: skozi roman spremljamo prvoosebni zgodbi dveh deklet, ki se v enakomernem tempu izmenjujeta in se v ključni točki romana med seboj usodno prepleteta. Hitre menjave likov in skoncentriran prikaz kratkih izsekov iz njihovih življenj tako tokrat zamenja poglobljeno, počasno druženje z obema glavnima junakinjama. V Lilijin svet vstopimo ravno v trenutku, ko se sooča s pomembno življenjsko prelomnico in kljub temu, da smo kot bralci vrženi v dogajanje brez postopnega spoznavanja junakinje, nam je že na prvi strani jasno, s kom imamo opravka. Skozi posredovan jezikovni diskurz, ki predstavlja Lilijin miselni svet, nam je namreč zelo učinkovito in jasno podana podoba pravkar s testom dokazano noseče najstnice. Jezik mladega ljubljanskega dekleta butne v bralca v vsej slengovski pisanosti, politični nekorektnosti in slovnični nepravilnosti in tako bistveno pripomore k avtentičnosti lika. Za protiutež se nam kot druga protagonistka predstavi študentka angleščine Alja (ki, mimogrede, s svojo ljubeznijo do potovanj spominja na like iz prvega romana), katere miselni svet sestavljajo precej bolj umirjeni toni in izbrano besedišče.

Če jezik razkriva različno družbeno in socialno ozadje obeh protagonistk, pa je tisto, kar v dobršni meri polni vsebino njunih misli, ista stvar – ljubezen. Odnos do ljubezni in dojemanje partnerjev je tisto polje, kjer se meje med obema junakinjama zabrišejo, kar gre pripisati predvsem njuni življenjski neizkušenosti in le majhni starostni razliki med njima. Tako na primer razmišlja Lili o svojem fantu: »Tako skulirano deluje, da sem takoj skulirana še jaz. Mars ve, Mars zna. Brez njega jaz nisem čisto jaz, pa moj lajf tudi ni čisto moj.« (103), podobno romantično navdahnjene misli se kotalijo tudi po Aljini glavi: »David je bil polje, kjer sem se lahko ustvarila povsem na novo. […] David si je zaslužil najboljšo obliko mene, trdno in neomajno, predano in neustrašno, tako močno, da lahko ukrivi razdaljo med nama v nekaj obvladljivega, pokornega in začasnega.« (113–114). Idealiziranje partnerja in ljubezenska zaslepljenost sta prisotni vse do ključnih trenutkov romana, ko se protagonistki znajdeta vsaka na svojih trdnih tleh realnosti. Po večji količini zgornjima citatoma podobnih stavkov postane jasno, da se ta trenutek streznitve neizogibno približuje. Čeprav kot bralci vemo, česar oni ne vesta, čeprav se z njima (lahko) ne strinjamo, se zaradi jasne motiviranosti in prepričljivega prikaza njunega sveta zlahka vživimo v njuno realnost.

Osebni zgodbi se v drugi polovici romana počasi umikata, v ospredje pa vse bolj vstopajo znanci iz dnevnega časopisja in TV-poročil: revščina, izbrisani, prekarno delo, nacionalizmi, ksenofobija, skinheadi … Na tem mestu pride razlika med junakinjama najbolj do izraza; kljub naivnosti, ki je posledica življenjske neizkušenosti in mladostniške samozaverovanosti, ki jima je skupna, sta poziciji, ki ju zavzameta pri soočanju z naštetimi problemi, nasprotni. Medtem ko se Lili odloči za bolj kot ne pasivno sledenje Marsovim idejam o slovenski večvrednosti, se Alja s svoje privilegirane pozicije aktivno vmeša v boj za pravice Drugega in s tem pri bralcih zasede mesto bolj »všečne« strani. Kot pravi romaneskni junakinji imata obe idejo, kako spremeniti svet, a je – pričakovano – pri obeh ta ideja oziroma njena izvedba napačna, kar seveda izvesta, ko je že prepozno. Ne glede na začetni »dobro« (Alja) ali »slabo« (Lili) poziciji, ki sta jih junakinji zasedli, na koncu obe, po lastni krivdi, ostaneta brez nečesa, kar jima je veliko pomenilo. Posledice njunih dejanj pa ponovno najbolj občutijo tisti tihi, ponižani in razžaljeni, za katere se je Alja naivno borila.

Na drugi roman Polone Glavan smo morali čakati relativno dolgo in zdi se, da je v tem primeru dolžina čakanja sorazmerna s kakovostjo izdelka. Roman Kakorkoli je namreč dodelano in kompleksno delo, ki nas najprej pritegne s pomočjo jezika, s katerim avtorica oblikuje glavni osebi in jima podari njima lasten, unikaten glas, in nam kasneje z inteligentno zasnovano vsebino, ki se iz osebnega vse bolj pomika v družbeno sfero odkrito in neolepšano posreduje ogledalo današnje družbe.

Bodi udeležen. Sodeluj. Prijavi se na novice.
Pogovor o tekstu

Pripiši svoje mnenje

Sorodni prispevki
 • O Materinstvu. O smislu. O času.

  Mateja Arnež

  Nekatere zgodbe so težke. Težko jih je prebaviti. Težko jih je vmes vsaj malo ne odložiti, saj te zgodba – kljub izjemno berljivemu slogu – napolnjuje s tesnobo, ki iz strani v stran narašča v tvojih prsih. Kaj takega se mi ne zgodi ob prav veliko knjigah. Izjema so Dnevi zavrženosti. Pa sedaj Materinstvo.

 • Tragičen ljubezenski odnos na ozadju tragičnega zgodovinskega časa

  Jasna Lasja

  Olga se bere na več ravneh. Nazoren opis vzpona nemškega nacionalizma od pruskega kanclerja Otta von Bismarcka naprej, preko kolonialnih epizod in weimarske republike do ideologij nacionalsocializma ter študentskih nemirov leta 1968 nakazuje, da gre v prvi vrsti za zgodovinski roman.

 • Zgodovina tujstva

  Ana Lorger

  Naivni bralec ali bralka bi Tujko sprva kar hitro lahko označila za ljubezenski roman, vse dokler na polovici ne najde fotografije resničnega dokumenta.

Izdelava: Pika vejica