Ming-Qian Ma

Ming-Qian Ma je izredni profesor na Univerzi v Buffalu, ZDA. Je prejemnik več raziskovalnih štipendij in pohval za svoje pedagoško delo. Objavil je kopico strokovnih in znanstvenih člankov, sodeloval na mnogih konferencah in kot član uredništev več revij in organizacij. Njegova knjiga Poezija kot ponovno branje: Ameriška avantgardna poezija in poetika protimetode pa je izšla leta 2008 pri Northwestern University. Naslednja, Jezikovni obrat: Sodobna inovativna poezija in (pre)vpraš(ev)anje oblike, je v pripravi. Zanimajo ga predvsem eksperimentalna poezija (v navezavi na filozofijo in znanost), primerjalna poetika in jezikovne strategije ter kritične teorije.

Avtorjevi novejši prispevki
  • Premeščeno z branjem

    Kritištvo: dejanje kritiziranja ali posredovanja mnenja o kvaliteti ali vrednosti nečesa; predvsem posredovanje nenaklonjenega mnenja; iskanje napak, graja … Veda o ocenjevanju kvalitete … →

Vsi avtorjevi prispevki

Izdelava: Pika vejica