Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

Marko Juvan

Novi pristopi (2012) • teorija

Dr. Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtor številnih znanstvenih monografij in razprav. V zadnjem času se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, več o knjigi

Iz kritike
  • Čeprav diskurz Juvanove knjige ne zdrsne z akademske ravni, se utegne zavoljo aktualnosti problematike, ki jo obravnava, mestoma dotakniti tudi bralstva, ki ga bolj kot literatura in literarna veda zanimajo kulturnozgodovinsko, politično in ekonomsko dogajanje, ki so – to nam med drugim sporoča ta knjiga – z literaturo, slovensko in svetovno, povezani bolj, kot je morda videti na prvi pogled. Jelka Kernev Štrajn, Delo

  • Knjiga v slovenski prostor prinaša povsem nov premislek slovenske književnosti v odnosu do svetovne, nudi prvi pregled recepcije tega pojma pri nas, obenem pa tudi odličen, obsežen in kritično reflektiran pregled vseh starejših in sodobnejših raziskav. Marko Juvan področje obdela celovito in s presenetljivo ažurnostjo. Blaž Zabel, Pogledi

Predstavitev knjige

Dr. Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtor številnih znanstvenih monografij in razprav. V zadnjem času se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Tema pričujoče knjige je zvečine svetovna literatura kot ideja in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno – kritično – pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu »prešernovska struktura«.

Marko Juvan

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Je član uredništev Primerjalne književnosti, CLCWeb, Context in Slavica litteraria. Soureja zbirko Studia litteraria. 2002–06 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, 2007–11 v Izvršnem odboru REELC/ENCLS, od 2008 v Komiteju za literarno teorijo ICLA/AILC. V zadnjih petih letih je mdr. objavil tri samostojne knjige: Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Z Darkom Dolinarjem je uredil zbornik Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk (Ljubljana: Založba ZRC, 2008).


Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica