Knjižna zbirka Stopinje izhaja od leta 2007 in je namenjena izdajanju prevodnih avtorskih knjig kratke proze, bodisi prevajanju zaključenih zbirk bodisi izboru kratkoproznih besedil nekega avtorja. V zbirki izhajajo dela tistih svetovnih avtorjev, ki so temeljno pripomogli k razvoju te literarne vrste oziroma jo zaznamovali tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Gre torej za »klasike« kratke proze, pri čemer se njihov izbor ne osredotoča le na sodobno produkcijo, temveč skuša pokriti tudi morebitne prevodne vrzeli v preteklosti.
Urejata: Gaja Kos
Tina Kozin

1 2

Izdelava: Pika vejica