Knjižna zbirka Novi pristopi izhaja od leta 1990. Namenjena je izvirni slovenski esejistiki, literarni kritiki in teoriji ter filozofiji umetnosti. Doslej je v zbirki izšlo več knjig, ki so jih napisali avtorji različnih generacij, literarnoteoretskih smeri, predmetnih področij in interesnih usmeritev: od strogih znanstvenih monografij, polemičnih razprav in literarnokritiških izborov pa do literarnih esejev v pravem pomenu besede. Nekatere izmed knjig, ki so izšle v Novih pristopih, so dobile najvišje nacionalne nagrade ali pa so bile zanje nominirane (bodisi za področje esejistike bodisi za področje znanosti oziroma humanistike).
Ureja: Matevž Kos

1 2 3

Izdelava: Pika vejica