LUD Literatura

Glavo v obla(č)ke

Ljubljana v oblačkih 2

 

 

Almanah Ljubljana v oblačkih 2 lahko brezplačno prenesete kot .pdf ali .epub.

 


 

 

  1. Razpis
  2. Projekt
  3. Stripovski almanah
  4. Podporniki
1. razpis

GLAVO V OBLA(Č)KE! SE02E01 – RAZPIS

Rišeš, pišeš?

Literarno-umetniško društvo Literatura te vabi, da zasadiš

GLAVO V OBLA(Č)KE! 

Kako to mislimo?

Za drugo izdajo almanaha stripov o ljubljanskih znamenitostih razpisujemo 10 prostih avtorskih mest (za posameznike ali pare – en riše, drugi piše).

Kdaj pa bo to?

Delavnice bodo potekale od druge polovice oktobra do konca leta. Natančneje pa na Erjavčevi 4, ob četrtkih od 17.00 naprej.

A to lahko vsak?

Vsak, ki je star od 14 do 18 let (par mesecev gor ali pa dol) in meni, da je kos izzivu.

Kaj pa če obvladam samo polovico izziva?

Potem si poišči partnerja in se prijavita skupaj! Eden bo risal, drugi pa prispeval besedilo. Ali obratno.

In kaj bo potem s temi stripi?

Izdani bodo kot stripovski album in na voljo vesoljnemu občestvu.

In kaj zdaj?

S kontaktnimi podatki ter kratkim sestavkom o razlogih za prijavo in/ali kakšnim svojim risarskim/scenarističnim podvigom v priponki se do 12. oktobra pofočkaj/-ta na oblacki@ludliteratura.si.

In kaj potem?

Drži pesti do 15. oktobra, ko bomo prav tu in na facebook.com/glavovoblacke objavili rezultate razpisa oz. imena udeležencev (v primeru navala bomo primorani opraviti izbor). Vso srečo!

2. o projektu

S projektom Glavo v obla(č)ke! sodelujoči ljubljanski srednješolci spoznavajo izobraževalne zmožnosti stripa ter hkrati usvajajo področja bralne kulture, likovne umetnosti in kulturne dediščine.

K sodelovanju v projektu vabimo do 10 parov (pisec in ilustrator) oz. posameznikov (pisec in ilustrator v eni osebi). V primeru večjega števila prijav si izvajalec pridržuje pravico, da opravi izbor. Vsak par ali posameznik si izbere eno od ljubljanskih kulturnih znamenitosti ter prek predavanj in delavnic ustvari stripovsko zgodbo poljubnega žanra in sloga, ki to znamenitost predstavi. Končni rezultat projekta je dvojezična (slovenska in angleška) zbirka stripov, ki izide v digitalni (spletni) in tiskani obliki, udeleženci pa poleg primarnih kulturno-vzgojnih ciljev spoznajo tudi založniško dejavnost (priprava za tisk, predstavitve, promocija, …).

 

Udeležencem, njihovim socialnim skupinam in širši javnosti želimo z ustvarjanjem izobraževalnih stripov približati bralno kulturo, likovno umetnost in kulturno dediščino Ljubljane, samim udeležencem pa poleg tega predstaviti tudi založniško dejavnost.

Neposredni učinek projekta bo znanje, ki ga bodo na navedenih področjih kulture pridobili udeleženci ter konzumenti končnega izdelka – zbirke stripov ter motivacija za nadaljnje individualno raziskovanje obravnavanih področij. Ker je projekt možno ponoviti z drugimi deležniki in vsebinami, so lahko učinki tudi precej bolj daljnosežni.

Zavoljo večplastnosti ter medpredmetnih in medpodročnih povezav, omogoča projekt tudi prepletanje različnih didaktičnih pristopov – dialog/razprava, skupinsko in sodelovalno učenje, individualna obravnava, uporaba dodatnih virov, … Učenje bo tako neformalno kot konstruktivistično, izkustveno in inovativno.

 

Zasnova projekta je izvirna, saj s pomočjo devete umetnosti – stripa hkrati mreži več področij kulturne vzgoje (bralna kultura, likovna umetnost in kulturna dediščina) in založniške dejavnosti (priprava za tisk, promocija, …) ter se subtilno umešča v lokalni prostor in predstavlja kulturo tudi z vidika trženja  (turistična predstavitev znamenitosti MOL), poleg tega pa udeležencem in konzumentom končnega izdelka predstavi tudi izobraževalne zmožnosti stripa onkraj primarnih področij projekta.

Celovitost projekta se kaže v zaobjemanju vseh faz v nastajanju interdisciplinarnega umetniškega formata do njegove fizične materializacije, njegovi ponovljivosti z različnimi deležniki ter vsebinami in možnostih nadgradnje, ki jih ponuja (izdaja v obliki večjezične turistične brošure oz. komunikacijskega orodja turistične promocije MOL).

 

Stripi mladino pritegnejo in jo motivirajo za branje. Njihov učinek je pozitiven posebej pri fantih, saj ti sicer niso naklonjeni branju in jih zanj težje navdušimo. Nasprotno pa je pojav japonskih stripov manga, ki so namenjeni dekletom, pri njih povzročil pravi razcvet tako glede branja kot tudi ustvarjanja stripov. Strip pa ima lahko tudi bogatejšo in kompleksnejšo zasnovo in kot tak je zanimiv tudi za naprednejše bralce. Dejansko so stripi dovolj prožni, da lahko pogosto isti naslov sočasno pritegne obe omenjeni skupini bralcev. Strip lahko pomaga odpraviti bralne težave, vključno pri učencih s posebnimi potrebami, saj dajo ilustracije kontekst napisanemu besedilu.

Stripi od bralcev zahtevajo aktiven angažma v postopku dekodiranja vrste literarnih prvin, vključno s pripovedno strukturo, metaforami in simbolizmom, stališči ter uporabo besednih iger in aliteracije,  medbesedilnosti ter sklepanja. Branje stripov lahko učencem pomaga razviti kritičnost, ki je nujna za branje zahtevnejših, tudi klasičnih del.

Izkušnje šolnikov pričajo o uspešnosti izobraževanja s pomočjo stripov – ta je še posebej očitna na znanstvenem, humanističnem in umetnostnem področju. Strip je lahko učinkovito orodje, ki pomaga učencem kritično raziskati zgodovinske, znanstvene, literarne in umetnostne vidike.

Samo snovanje stripa (zasnova, oblikovanje besedila, likovno izražanje) pa ponuja dijaku možnost poglobljenega spoznavanja in doživljanja ustvarjalnega procesa – od koncepta preko realizacije do refleksije.

 

Projekt je v najširšem smislu zasnovan tako, da vključuje spodbujanje ustvarjalnosti mladine (delavnice, izkustvena predavanja in refleksije). Udeleženci bodo prejeli izvod učbenika Andreja Blatnika Pisanje kratke zgodbe in Najmanjšo veliko enciklopedijo stripa Cirila Horjaka.

 

3. Stripovski almanah

Almanah Ljubljana v oblačkih 2 lahko brezplačno prenesete kot .pdf ali .epub.

 

4. podporniki

 

Javna agencija za knjigo RS

Mestna občina Ljubljana

 


 

Ljubljana v oblačkih 1:

Kdor bere, je udeležen!

Prijava na Literaturin obveščevalnik

* obvezno polje

Za obveščanje uporabljamo storitev Mailchimp, ki bo tvoje podatke uporabljala skladno s pravili. Vedno si lahko premisliš. Brez nadaljnjega. Navodila za odjavo ali spremembo nastavitev so na dnu vsakega elektronskega dopisa. Tvoje podatke in odločitve bomo spoštovali. Spodaj lahko potrdiš, da se s tem strinjaš.