Jožef Muhovič, Vid Snoj

Diafanije. Pogovori o likovni in literarni umetnosti

izid: 2020

zbirka: Novi pristopi

zvrst: esejistika

avtor_ica: Jožef Muhovič, Vid Snoj

kategorija: knjige

Knjiga je v marsičem nekaj posebnega ne le v slovenskem merilu.

O knjigi

Knjiga je v marsičem nekaj posebnega ne le v slovenskem merilu. Prinaša šest pogovorov bodisi o literarnih delih, ki imajo svoje izhodišče v likovnih, bodisi o likovnih delih, ki svoj nastanek, nasprotno, dolgujejo literarnim delom. Pogovori vsakič tečejo o enem takšnem paru in se ravnajo po načelu diafanije. Grški glagol diaphaíno pomeni »naredim, da se kaj sveti, sije ali se prikazuje skozi«, se pravi: prikazujem skozi (kaj) ali prek (česa) in tako to odkrivam oziroma odgrinjam. Umetniško delo, pesem ali slika, ni samo verbalizacija ali vizualizacija danega v predlogi, ampak odkriva, kar v govorici njegove predloge ostaja skrito, in to razvija v svoji govorici. Dvojice, ki sta si jih izbrala sogovornika, so: Jan Vermeer in Thomas Tranströmer, Vincent van Gogh in Anne Sexton, Théodore Géricault in Julian Barnes, Paul Cézanne in Allen Ginsberg, Geneza in Andrej Rubljov, Pieter Bruegel starejši in Brane Senegačnik.

Jožef Muhovič (1954) je študiral slikarstvo, umetniško grafiko, likovno teorijo in filozofijo. Slikar, grafik, teoretik in profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V zadnjem času je izdal monumentalni Leksikon likovne teorije in knjigo Vidno in nevidno o formalni likovni analizi. Od leta 2017 je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Vid Snoj (1965) je profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. Med drugim je izdal knjigi Nova zaveza in slovenska literatura in Judovski sekstet ter prevedel Hölderlinove pozne himne in Celanove zbrane pesmi.

O avtorju_ici

Vid Snoj (r. 1965) je leta 1999 doktoriral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je postal docent na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, leta 2006 izredni in leta 2012 redni profesor. Ne ukvarja se le z literaturo, ampak posega tudi na področje religije in filozofije. V zadnjem času je izdal knjige Nova zaveza in slovenska literatura (2005), Judovski sekstet (2006) in Od drugega do Drugega (2007) ter, skupaj z Gorazdom Kocijančičem in Jožefom Muhovičem, Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal (2010). V slovenščino je med drugim prevedel Mimesis. Die dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (1998) Ericha Auerbacha, Real Presences (2003) Georgea Steinerja, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (2003) Gershoma Scholema in Pozne himne (2006) Friedricha Hölderlina. Bil je oziroma je član uredništev revij Literatura (1988–1997, v letih 1989–1990 odgovorni urednik), Poligrafi (1996–) in Primerjalna književnost (1998–) ter urednik knjižne zbirke Hieron pri Založbi Nova revija (1993–2005) in sourednik knjižne zbirke Poezije pri KUD-u Logos (2006–).