Nina Ditmajer (foto: Črt Poglajen)

Nina Ditmajer

Nina Ditmajer je diplomirala iz slovenistike na FF UM in teologije na TEOF UL. V času študija je bila glavna urednica literarno-jezikoslovne revije Liter jezika in teološke revije Colloquia, trenutno pa je področna urednica za književnost pri krščanski reviji za  duhovnost in kulturo Tretji dan. Na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU je zaposlena kot mlada raziskovalka. Raziskovalno se ukvarja z vzhodnoštajerskim knjižnim jezikom, pridigami, prevodi Svetega pisma ter pesništvom na Štajerskem v 18. in prvi polovici 19. stoletja.

Avtorjevi novejši prispevki

Vsi avtorjevi prispevki

Izdelava: Pika vejica