Miran Hladnik

Miran Hladnik

Miran Hladnik, redni profesor za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko FF UL, se ukvarja s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze ter s spletnimi oblikami pismenosti. Objavil je knjige o povesti, slovenski kmečki povesti, slovenskem zgodovinskem romanu, trivialni literaturi, jezikovni priročnik za turiste, učbenik strokovnega pisanja, kritično izdajo zbranega dela pesnika Alojza Gradnika. Na internet postavlja slovensko leposlovje, ureja diskusijski forum Slovlit in sodeluje na Wikimedijinih spletiščih. Njegove objave so pod licencami Creative Commons prosto dostopne na spletu.

 

 

 

Avtorjevi novejši prispevki
  • Emancipacija slovenske žanrske literature

    Glavnina literarnega berila je žanrske narave. Bralska izkušnja z literaturo je, če izvzamemo obvezno šolsko berilo, izkušnja z žanrsko literaturo. Čisto drugače je z refleksijo o literaturi, ki se dogaja v dnevni kritiki, literarni zgodovini, v šoli, antologijah in enciklopedičnih opisih. Tu so v prednosti umetniško stremljiva besedila avtorskih piscev, šolska in druga klasika. Na tej osnovi se oblikuje predstava o besedni umetnosti kot enovitem pojavu in po tem zgledu bi se želeli zgledovati tudi opisi žanrske literature.

Vsi avtorjevi prispevki

Izdelava: Pika vejica