Ni videti, kot bi moralo biti? Poglejte na spletu.

LUD Literatura

Umetnost kritike 2016: Kritikova odgovornost

Med 27. in 28. oktobrom 2016 bo v Klubu Cankarjevega doma in v Trubarjevi hiši literature potekal tretji mednarodni kritiški simpozij, ki bo z mednarodno udeležbo odgovarjal na aktualna vprašanja, povezana z literarno kritiko, in gradil mostove med slovenskimi in tujimi literarnimi kritiki ter uredniki. Gostje iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije in Slovenije bodo predstavili svoje referate in nastopili na kritiških omizjih, na katerih bodo vzpostavili še kako potreben dialog glede aktualnih kritiških problemov ter vloge literarne kritike v današnjem času.

Početje literarnega kritika je videti preprosto: prebrati knjigo in o njej napisati kritiko. Ampak ali je kritikovo delo s tem res zaključeno? Je njegov družbeno-kulturni diskurz zamejen zgolj s številom znakov, ki ga določa naročnik? Kritik s svojim delom namreč stopa v niz dialoških razmerij: z recenziranim tekstom in njegovim avtorjem, z zakonitostmi medija in njegovim urednikom in, ne nazadnje, z bralcem in skupnim družbeno-zgodovinskim trenutkom. Kako mreža teh odnosov določa polje kritikove odgovornosti? Kako se ta spreminja v času novih medijev, blogov in množičnega komentiranja uporabnikov, ki želijo avtorja izvirnega teksta preglasiti s svojim (ne nujno strokovnim) mnenjem? 

Ali kritik, tesno vpet v svoje jezikovno in kulturno polje, sploh lahko vstopa v mednarodni družbeno-kulturni dialog? Je kritikova odgovornost v tem, da se zoperstavlja pojmovanju posredovanih resničnosti – tudi literarnih – kot vnaprejšnjega predizbora veljavnih opcij ali pa je njegova odgovornost, nasprotno, predvsem v prepoznavanju in afirmativnem prilagajanju izbrani bralski skupini oziroma medijski platformi? Če je splošno stanje v kulturi takšno, da se v prid hitre potrošnje in tržne uspešnosti izogibamo resnejši refleksiji, kako naj ga kritik potemtakem poskuša, tudi s prevpraševanjem lastne pozicije, spremeniti?

Gostje iz tujine:
Dinko Kreho (Hrvaška), Olga Pek (Češka), Daniela Strigl (Avstrija) in Insa Wilke (Nemčija)

Gostje iz Slovenije:
Ignacija J. FridlIva KosmosAljaž Krivec in Tadej Meserko

Gosta uredniške debate:
Aljoša Harlamov in Taja Topolovec


Program

četrtek, 27. 10. 2016
Klub Cankarjevega doma
10.00–12.30: nagovor in predstavitev referatov
13.30–15.30: predstavitve referatov

petek, 28. 10. 2016
11.00: prva kritiška debata z referenti (povezuje Maja Šučur)
12.30: druga kritiška debata z referenti (povezuje Leonora Flis)
18.00: Kritika na spletu: transformacija žanra. Aljoša Harlamov in Taja topolovec, povezuje Ana Geršak.


Razpored referatov

  • Aljaž Krivec: Dolžnost in emancipatorni potencial kritike
  • Dinko Kreho: Zapiski o kritiki in o kritiku v literarnih (vaseh s Facebookom)
  • Ignacija J. Fridl: Kritika – etimologija pojma in njegova funkcionalnost v sodobni družbi
  • Olga Pek: Neodločno okrevanje literarne kritike
  • Iva Kosmos: Prisluškovanje tekstu v kontekstu in pisanje zastaranih kritik
  • Daniela Strigl: Kritik: vratar, biljeter, cirkulacijski posrednik, čistilec ali prometni policist? O
    literaturi kot o brezoblastniški coni
  • Tadej Meserko: Vsaj možnost iti v zapor bi morali imeti
  • Insa Wilke: Drža kot kriterij kritike? O nekem problemu sodobne recepcije literature

 


Organizatorji in moderatorji:
Leonora Flis, Ana GeršakAndrej HočevarAljaž KoprivnikarNataša KrambergerTanja Petrič in Maja Šučur

Organizacija:
LUD Literatura, Društvo slovenskih literarnih kritikov, Periskop (Berlin), Lettrétage (Berlin)

Podporniki in prijatelji projekta:
Javna agencija za knjigo RS, Cankarjev dom, Mestna knjižnica Ljubljana (THL)Avstrijski kulturni forum, Društvo slovenskih pisateljev in Hotel Park

Dogodek je finančno podprl Avstrijski kulturni forum v Ljubljani.


Pokrovitelji

 

LUD Literatura
Erjavčeva 4
1000 Ljubljana
tel.: 01 251 43 69 ali 01 426 97 60
www.ludliteratura.si
Literaturina obvestila vam pošiljamo v prepričanju, da vas zanimajo. Lahko se odjavite.