Brin, brin, strupen, smrten

Nonnulli perierunt in
opere nostro.

Presipavala sem moko.
Šest jih je bilo.

Lep dan.
Zvit biser.

Šelest je rdeč.
V barju živijo vile.

Nekoliko notrin.
Nekoliko dreves.

Izmišljal sem si zajce.
Bili so ploskoviteži.

Očedili smo se ob dveh.
Bergle so se zaletavale.

 

Besed: 47
Zbrisanih: 0

Pesem Brin, brin, strupen, smrten Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Ta, ki dviga tačko, spi.
(LUD Literatura, 2015).