Na dimniku. V Bizancu.
Na olivnem olju.

Suknjice, suknjice nositi
in bavo. Z modrim jajčecem.

Ubili te bodo.
Kondor vali listje.

Šepajo v sodu
zariglani, v linoleju ni

praske. V linoleju sope plovilo.
Ima črne noge, bele, ja.

Nikdar dom, most, ki se golí.
Mravlje! Opotekle ste se za žico.

Zarja, ne sončni breg.
Stal sem na mostu.

Ne mostu zgoraj.
Guma je odprta na stežaj.

 

Besed: 66
Zbrisanih: 0

Pesem Na dimniku. V Bizancu.
Na olivnem olju.
Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Ta, ki dviga tačko, spi.
(LUD Literatura, 2015).