Sposodi si lestve v klavnici!

Mi! Vsi!
Jogananda si je treniral

bicepse na rožah v
vodi. Bočni horizonti.

Zašmirane bele kape.
Mater ovijalka.

Črn škric. V Jokastah
zvodenela peresa

širijo glino. Potem je šel
na gore, v Atlas.

Obnovil se je. V dremotni
felni pravljici. V

kolibah za besedo. Rok poljubi
zvezdo. Sŕce mu ugaša.

 

Besed: 55
Zbrisanih: 0

Pesem Sposodi si lestve v klavnici! Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Ta, ki dviga tačko, spi.
(LUD Literatura, 2015).