Za Marguerite

Najprej sem po krokodilu hodil
po zunanji koži. Notranjost

mi je bila uganka. Antonius je
naredil samomor. To me

ni preveč prizadelo. Imel
sem še druge poljane

v Egiptu. Puške. Gobe in
namakalne naprave.

Pljuskalo je, ko sem pristal.
Potem so me silili moliti, da bi

laže umrl. V hospicu so sestre
ščebetale, jaz sem pa samo

roko dvignil in rekel adijo,
pozdravite vse, čoln je poln.

 

Besed: 69
Zbrisanih: 0

Pesem Za Marguerite Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Ta, ki dviga tačko, spi.
(LUD Literatura, 2015).