Agava

S kamnom ti lahko
razbijem črepinjo, da

praska. Srne
dvignejo

zadek, tekmujejo.
Eviva lila bon,

umiti se tu
nagačimo.

Tisoč zamahov,
tisoč dvesto zamahov.

Parnik te bo ubil po
šivu. V skodeli

mleka so tri rastline.
Agava, agava in agava.

 

Besed: 41
Zbrisanih: 0

Pesem Agava Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Ta, ki dviga tačko, spi.
(LUD Literatura, 2015).