Po tej noči

Pred pločevino z okroglimi kamni.
Praviš, da se pojavi rdeči steber, da se

premakne sol. Da vzbruhne rdeči
plamen, če se odmaknem. Taka

je posvetitev skal. Tebi, tebi
vodo, med vodo in zrcali. Ti si novi

mladi princ. Zbegan. Ne veš, da si
namočil vesolje. To boš zvedel

postopoma, ko boš plačeval davke.
Janez mi je rekel za Andraža:

razbij mu lepoto, njegova past je
lepota. Zato so poskrbeli konji, kočija,

šal. Vrnjena mu je bila iz Hada. Mirno ga
použiva. Stene iz svile jemljejo dih.

 

Besed: 89
Zbrisanih: 0

Pesem Po tej noči Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Letni čas.
(LUD Literatura, 2010).