Opozorilo

Drevo. Gobček. Palica. Mama.
Omara. Sreča brli.

Litij žrem, litij, v hribu sem.
Laski mi stopajo s temena, na stegnjenih

rokah nosijo krste.
Zadnjič, zadnjič, sreča brli.

Bil sem mali delavec, zvonar. Voda je
ropotala čez moko. V tolmunih

so plavale ribe, mlin je bil tih.
Daroval sem ti prsi, mornar. Plazil

si se po mahu, iglicah in lubju. In
še se plaziva. Spomnim se, kako sem

zalučal v zrak tri kopejke v Odesi.
Hodil po robu škrniclja.

 

Besed: 79
Zbrisanih: 0

Pesem Opozorilo Tomaža Šalamuna
je iz zbirke Letni čas.
(LUD Literatura, 2010).