Ni videti, kot bi moralo biti? Poglejte na spletu.

LUD Literatura

Najnovejši Novi pristopi

Novi pristopi – novi prehodi

Strokovno ali esejistično – knjige iz zbirke Novi pristopi spodbujajo prehajanja, ne dovoljujejo pa, da bi ob njih ostali hladni ali neopredeljeni. Nova misel vedno ustvarja nove prehode. Predstavljamo nekaj novejših naslovov.

Milan Dekleva - Etimologija pozabe

Milan Dekleva: Etimologija pozabe

(nominacija za Rožančevo nagrado)

Milan Dekleva (Ljubljana, 1946) je pesnik, prozaist, dramatik, esejist, glasbenik, prevajalec. Avtor več kot tridesetih knjig različnih žanrov. Za svoje delo je prejel številne nagrade od Prešernove do Rožančeve. Knjigo Etimologija pozabe sestavlja 25 kratkih poetičnih esejev (meditacij) o izbranih besedah – geslih. Od Apokalipse do Žeje. O tistem, kar odločilno oblikuje eksistenco slehernika in sveta.

Dekleva mojstrsko drsi (ali drsa) po površini jezika, se neobremenjeno prepušča asociacijam in jih združuje v nevsiljive enote mehkega spoznanja. Prijazno povabilo bralcu, naj stori enako, je nemogoče zavrniti.

Andrej Hočevar, Pogledi

Milan Dekleva je besedni čarovnik. Skoraj vsak stavek razkriva večplastnost razumevanja in interpretacije, skoraj vsak najmanjši izsek odpira vprašanja, bralca vleče v miselne in čustvene globine.

Leonora Flis, Literatura

Pojmi, uvidi in modrosti se prepletajo, v esejih razmišljujoče, v pesmih igrivo, trpko, ljubko in z lahkoto teže, ki jo jezik veže, da tke vzporedne svetove v hkratnost vsega, presijanega z duhovno svetlobo na kolesu multiverzuma.

Manca Košir, Bukla

Štefan Vevar - Fenomen Goethe

Štefan Vevar: Fenomen Goethe

Dr. Štefan Vevar je literarni zgodovinar, publicist ter dobitnik Sovretove nagrade za prevajalstvo. Monografija Fenomen Goethe obravnava literarno ikono Goetheja na poti skoz čas, njegovo vlogo v literarnem življenju 20./21. stoletja in v postmodernem diskurzu. Posebno pozornost posveča Goethejevi estetiki in poetiki. Prevodoslovni del knjige izhaja iz predpostavke, da je literarno prevajanje mogoče kompleksno ovrednotiti. Vevar to utemeljuje z demonstracijo teoretskega in praktičnega modela za evalvacijo literarnega prevoda, in sicer ob odlomkih iz Goethejevih del, prevedenih v slovenščino.

Vevarjev Fenomen Goethe je pomembno delo slovenske translatološke vede, saj prvo pri nas predstavlja izdelano uporabo teorije v praksi. Knjiga  konstruira lasten avtorski prevodoslovni model, ki ga učinkovito aplicira na leposlovnem delu.

Drago Bajt, Pogledi

Vevar dodobra pretrese in se v posameznih poglavjih študije sprašuje o ideološki demistifikaciji kulta umetnika in končno o njegovi nepreseženosti.

Matej Krajnc, Delo

Marko Juvan - Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

Marko Juvan: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

Dr. Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtor številnih znanstvenih monografij in razprav. V zadnjem času se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Tema knjige Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem je zvečine svetovna literatura kot ideja in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno – kritično – pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu »prešernovska struktura«.

Čeprav diskurz Juvanove knjige ne zdrsne z akademske ravni, se utegne zavoljo aktualnosti problematike, ki jo obravnava, mestoma dotakniti tudi bralstva, ki ga bolj kot literatura in literarna veda zanimajo kulturnozgodovinsko, politično in ekonomsko dogajanje, ki so – to nam med drugim sporoča ta knjiga – z literaturo, slovensko in svetovno, povezani bolj, kot je morda videti na prvi pogled.

Jelka Kernev Štrajn, Delo

LUD Literatura
Erjavčeva 4
1000 Ljubljana
tel.: 01 251 43 69 ali 01 426 97 60
www.ludliteratura.si
Literaturina obvestila vam pošiljamo v prepričanju, da vas zanimajo. Lahko se odjavite.