Literatura 307-308

revija številka: 307-308

revija mesec: januar-februar

revija leto: 2017

kategorija: revije

UVOD

POEZIJA

Uroš Zupan: Strašno leto

Vita Žerjal Pavlin: Pesmi

Adam Šuligoj: Stransvet

PROZA

Andrej Blatnik: Otroci politikov

Suzana Tratnik: V škarje

Muanis Sinanović: Anastrofa

Mirjam Gostinčar: Gas in dolge luči

INTERVJU

Dušan Jovanović: Nikoli nisem postal nacionalno, idejno, moralno stabilen (Dijana Matković)

DRAMOLETI

Simona Semenič: vsega je kriv boško buha

Peter Rezman: Ko je vsak tekst lahko

Simona Hamer: Če hočeš videti …

STATUS BESEDILA V SODOBNIH SCENSKIH PRAKSAH

Rok Vevar: Uprizoritev in besedilo z nekim ozirom na umetniške neoavantgarde šestdesetih in sedemdesetih let

Blaž Lukan: Med zavezništvom in tujostjo: tipi odnosa med tekstom in sceno v sodobnem gledališču

Nika Leskovšek: Med pop komadi in uglasbeno poezijo: nove tekstne prakse v slovenskih scenskih umetnostih

Katja Legin: Najbrž predolg esej o poti od kratkega romana do nikoli zaključene predstave (Kundera, No!Training lab) 

Potencialna predstava: primer novega pisanja za gledališče

Aldo Milohnić: Filipčičeva Atlantida ali O krpanju biti bivajočega in paranju živcev

KRITIKA

Ana Schnabl (Mojca Kumerdej, Kronosova žetev)

Maja Šučur (Gašper Kralj, Rok trajanja)

Matej Bogataj (Miha Mazzini, Zemljevidi tujih dežel)

Karmen Jordan (Suzana Tratnik, Noben glas)

Rok Plavčak (Mihail Riklin, Svoboda in prepoved)

Martina Potisk (Muanis Sinanović, Dvovid)

Domen Slovinič (Anja Golob, Didaskalije k dihanju)

Zarja Vršič (Uroš Zupan, Avtomobilski bluz)

STRIP STOPINJE

Damijan Stepančič in Etgar Keret