Alen Širca

Želo pesmi

19,00 

avtor_ica: Alen Širca

zbirka: Novi pristopi

zvrst: esejistika

obseg: 152

kategorija: knjige

Slovenska poezija v evropskem oziroma kar svetovnem, globalnem kontekstu – od piscev z začetka 20. stoletja, svetlega modernista Tomaža Šalamuna do (naj)novejše pesniške produkcije.

24 na zalogi

O knjigi

Želo pesmi je knjiga o slovenski poeziji. Avtor upošteva zlasti primerjalni vidik, ki narekuje postavljanje tekstov slovenskih avtorjev v evropski oziroma kar svetovni, globalni kontekst – pa naj gre za obravnavo piscev z začetka 20. stoletja, svetlega modernista Tomaža Šalamuna ali (naj)novejše pesniške produkcije. Ker je na (post)moderne slovenske pesnike in pesnice močno vplivala sočasna ameriška poezija, Širca posebno pozornost namenja razvojnemu loku od bitniške poezije v prejšnjem stoletju pa vse do sodobnih hibridnih form, ki se izmikajo ustaljenim literarnovednim oznakam. Ne po naključju je na prvo mesto v knjigi postavljena (tudi sicer najobsežnejša) razprava, ki analizira filozofske dimenzije slovenskega pesništva, in sicer ob imenih, kot so France Prešeren, Edvard Kocbek, Oton Župančič, Edvard Kocbek, Tomaž Šalamun, Milan Dekleva, Gorazd Kocijančič in Jernej Županič.