Akcija!

Tomo Virk

Zakaj je literatura pomembna

15,00 

izid: 2022

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

avtor_ica: Tomo Virk

kategorija: knjige

Zakaj je literatura pomembna prinaša izbor avtorjevih – ponekod polemično zastavljenih – spisov, ki z različnih gledišč in na več ravneh reflektirajo pomen in družbeno vlogo literature ter literarne vede.

O knjigi

Zakaj je literatura pomembna prinaša izbor avtorjevih – ponekod polemično zastavljenih – spisov, ki z različnih gledišč in na več ravneh reflektirajo pomen in družbeno vlogo literature ter literarne vede. Ob tem se lotevajo vprašanj in tematskih sklopov, kot so, recimo, razmerje literature do politike in nacionalnega vprašanja, konec in ponovno rojstvo romana, etična razsežnost književnosti in njena družbena marginalnost v (post)modernem (tudi slovenskem) svetu. Avtor ne skriva svojega prepričanja, da je literatura pomembna marginalnost. Zadnji sklop razprav se osredinja na problem literarnovednih navzkrižij, med drugim povezanih z institucionalno krizo humanistike v dobi splošne scientifikacije, točkovalnikov in univerzitetnega obrata. Odgovoru na provokativno vprašanje, zakaj je literatura pomembna, se lahko še najbolj približamo znotraj diskurza, ki temelji na pojmovanju literature kot avtonomnega in hkrati odprtega prebivališča, predvsem pa »človeka kot svobodne, odgovorne, v etično odprte osebe, katere dejanja so osmišljena, čeprav gibalo teh dejanj, ki so delo svobodne odločitve, morda ostaja nikoli do kraja pojasnljiva skrivnost«.

Dr. Tomo Virk je literarni zgodovinar in teoretik, esejist in prevajalec, redni profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti in dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zakaj je literatura pomembna je njegova osemnajsta samostojna knjiga.

O avtorju_ici

Tomo Virk (1960) je literarni zgodovinar in teoretik, esejist in prevajalec, redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. Za zbirko esejev Ujetniki bolečine (Mihelač, 1993) je prejel nagrado Marjana Rožanca, za knjigo Bela dama v labirintu: idejni svet J. L. Borgesa (LUD Literatura, 1994), ki je leta 2013 izšla tudi v hrvaškem prevodu, nagrado zlata ptica, za znanstveno monografijo Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze (LUD Literatura, 2000) pa zlati znak ZRC SAZU.