Marko Juvan

Vezi besedila

izid: 2000

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

avtor_ica: Marko Juvan

kategorija: knjige

Marko Juvan (1960) je literarni teoretik in zgodovinar.

O knjigi

Marko Juvan (1960) je literarni teoretik in zgodovinar. Dela na ZRC SAZU in predava na ljubljanski Filozofski fakulteti. Vezi besedila, ki so avtorjeva peta knjiga, pomenijo izbor desetih razprav, prvotno natisnjenih med letoma 1989 in 1998. Kljub ratnovrstnosti »predmetov« obravnave jih povezuje sorodnost problemskih žarišč in načinov obravnave. Večina med njimi so tudi prispevki za zgodovino literarne medbesedilnosti na Slovenskem.

Iz knjige

Potemtakem sta tako avtor kot tudi raziskovalec del toka proizvodnje pomena, ki se družbeno-zgodovinsko dogaja kot neprestano preobražanje obstoječih znakov, tkanje novih razmerij med njimi, sprevračanje njihovih vrednostnih poudarkov, relevantnosti in funkcij.

O avtorju_ici

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Je član uredništev Primerjalne književnosti, CLCWeb, Context in Slavica litteraria. Soureja zbirko Studia litteraria. 2002–06 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, 2007–11 v Izvršnem odboru REELC/ENCLS, od 2008 v Komiteju za literarno teorijo ICLA/AILC. V zadnjih petih letih je mdr. objavil tri samostojne knjige: Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Z Darkom Dolinarjem je uredil zbornik Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk (Ljubljana: Založba ZRC, 2008).