Marko Juvan

Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

izid: 2012

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

avtor_ica: Marko Juvan

kategorija: knjige

Dr Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

O knjigi

Dr. Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtor številnih znanstvenih monografij in razprav. V zadnjem času se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Tema pričujoče knjige je zvečine svetovna literatura kot ideja in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno – kritično – pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu »prešernovska struktura«.

O avtorju_ici

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Je član uredništev Primerjalne književnosti, CLCWeb, Context in Slavica litteraria. Soureja zbirko Studia litteraria. 2002–06 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, 2007–11 v Izvršnem odboru REELC/ENCLS, od 2008 v Komiteju za literarno teorijo ICLA/AILC. V zadnjih petih letih je mdr. objavil tri samostojne knjige: Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Z Darkom Dolinarjem je uredil zbornik Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk (Ljubljana: Založba ZRC, 2008).