Štefan Vevar

Fenomen Goethe. Njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom

izid: 2012

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

avtor_ica: Štefan Vevar

kategorija: knjige

Dr Štefan Vevar je literarni zgodovinar, publicist ter dobitnik Sovretove nagrade za prevajalstvo.

O knjigi

Dr. Štefan Vevar je literarni zgodovinar, publicist ter dobitnik Sovretove nagrade za prevajalstvo. Monografija obravnava literarno ikono Goetheja na poti skoz čas, njegovo vlogo v literarnem življenju 20./21. stoletja in v postmodernem diskurzu. Posebno pozornost posveča Goethejevi estetiki in poetiki. Prevodoslovni del knjige izhaja iz predpostavke, da je literarno prevajanje mogoče kompleksno ovrednotiti. Vevar to utemeljuje z demonstracijo teoretskega in praktičnega modela za evalvacijo literarnega prevoda, in sicer ob odlomkih iz Goethejevih del, prevedenih v slovenščino.

O avtorju_ici

Štefan Vevar (Slovenj Gradec, 1953), prevajalec, prevodoslovec. Po končanem študiju anglistike in germanistike l. 1978 na Filozofski fakulteti v Ljubljani prevajalec največjih imen nemške književnosti v slovenščino (Goetheja, Schillerja, Novalisa, Heineja, Stifterja, Fontaneja, Brocha, Musila, Kafke, Dürrenmata, Grassa, Heinerja Müllerja, Jureka Beckerja, W.G. Sebalda, Stena Nadolnega, Christopha Ransmayrja, Arna Geigerja, Vladimirja Vertliba, Maje Haderlap. Leta 1999 magistriral in l. 2011 doktoriral na germanistiki na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1999 prejel Sovretovo nagrado za prevod Goethejevega romana Učna leta Wilhelma Meistra. Ob raznolikih člankih o nemški literaturi ter prevodoslovnih objavah leta 2001 izdal monografijo Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja. V letih od 2002 do 2006 predsednik Društva slovenskih književnih prevajalcev. L. 2012 (pri Založbi Literatura) izdal monografijo Fenomen Goethe (Njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom).