Tomaž Toporišič

Dramske pisave stoletja. Od Ivana Cankarja do Simone Semenič in naprej

25,00 

avtor_ica: Tomaž Toporišič

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

obseg: 216

kategorija: knjige

Knjiga analizira spremembe in prelome slovenskih dramskih pisav zadnjega stoletja.

O knjigi

Knjiga analizira spremembe in prelome slovenskih dramskih pisav zadnjega stoletja. Zarisuje lok od Cankarja in njegove hudobne farse Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Gruma in ekspresionistične dramatike, Mraka in himnične tragedije, Zupanovega intimizma pa do poetične, eksistencialistične in absurdne dramatike v povojnih desetletjih (Javoršek, Smole, Zajc, Strniša, Taufer, Kozak, Božič, Makarovič, Jovanović, Jesih, Šeligo, Svetina, Jančar). Posebno pozornost namenja tudi dramskim pisavam v postdramskem gledališču in temu, kar mu je sledilo (Filipčič, Zupančič, Mirčevska, Semenič, Morano in nove generacije). Ob tem reflektira premike znotraj slovenske dramatike, hkrati pa tudi gledališča in kulture. Monografija med drugim poskuša odgovoriti na vprašanje, kako je vse to ustvarilo nove definicije besedilnega, dramskega oziroma ne-več-dramskega ali postdramskega, medmedijskega, medkulturnega in medbesedilnega ter rapsodičnega v gledališču 20. in prvih desetletij 21. stoletja. In kako so besedilne prakse vztrajno redefinirale sodobno gledališče, performans in uprizarjanje na splošno. 

O avtorju_ici

Tomaž Toporišič je dramaturg in gledališki teoretik, redni profesor za področje dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT Univerze v Ljubljani. Je avtor šestih znanstvenih monografij ter številnih razprav in znanstvenih monografij o gledališču in uprizoritvenih praksah: Med zapeljevanjem in sumničavostjo, slovensko gledališče druge polovice XX. stoletja (2004), Ranljivo telo teksta in odra (2007), Levitve drame in gledališča (2008) ter Medmedijsko in medkulturno nomadstvo (2018), Nevarna razmerja dramatike in gledališča XX. in XXI. stoletja (2021) ter Dramske pisave stoletja (2023). Za svoje delo je prejel več nagrad. 1. junija 2023 je bil izvoljen za izrednega člana SAZU v razredu za filološke in literarne vede.