Zgodnost

Vid Snoj

Novi pristopi (1993) • teorija

A samo, če ladja gre za nemogočim, južni otok je.

Predstavitev knjige
Vid Snoj

Vid Snoj (r. 1965) je leta 1999 doktoriral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je postal docent na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, leta 2006 izredni in leta 2012 redni profesor. Ne ukvarja se le z literaturo, ampak posega tudi na področje religije in filozofije. V zadnjem času je izdal knjige Nova zaveza in slovenska literatura (2005), Judovski sekstet (2006) in Od drugega do Drugega (2007) ter, skupaj z Gorazdom Kocijančičem in Jožefom Muhovičem, Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal (2010). V slovenščino je med drugim prevedel Mimesis. Die dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (1998) Ericha Auerbacha, Real Presences (2003) Georgea Steinerja, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (2003) Gershoma Scholema in Pozne himne (2006) Friedricha Hölderlina. Bil je oziroma je član uredništev revij Literatura (1988–1997, v letih 1989–1990 odgovorni urednik), Poligrafi (1996–) in Primerjalna književnost (1998–) ter urednik knjižne zbirke Hieron pri Založbi Nova revija (1993–2005) in sourednik knjižne zbirke Poezije pri KUD-u Logos (2006–).

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica