Zavetje zgodbe

Alojzija Zupan Sosič

Novi pristopi (2003) • teorija

Alojzija Zupan Sosič (1964) objavlja razprave in eseje o sodobni slovenski poeziji in prozi, predvsem o označevanju literature žensk, slovenski ljubezenski poeziji in najnovejšem slovenskem romanu, ki se mu je približala tudi z žanrskimi analizami. Zaposlena je kot docentka za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete. Zavetje več o knjigi

V zavetju zgodbe je sodobnemu (slovenskemu) romanu uspelo ohraniti bralno priljubljenost in vzpostaviti hedonistični princip branja večini bralcev.

Predstavitev knjige

Alojzija Zupan Sosič (1964) objavlja razprave in eseje o sodobni slovenski poeziji in prozi, predvsem o označevanju literature žensk, slovenski ljubezenski poeziji in najnovejšem slovenskem romanu, ki se mu je približala tudi z žanrskimi analizami. Zaposlena je kot docentka za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete. Zavetje zgodbe je njen knjižni prvenec, ki se ukvarja s sodobnim slovenskim romanom ob koncu minulega stoletja.

Alojzija Zupan Sosič

Alojzija Zupan Sosič, rojena 13. 3. 1964 v Trbovljah, je diplomirala na Filozofski fakulteti iz slovenščine, srbohrvaščine ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Magistrirala je s temo Ljubezen in erotika v sodobni slovenski poeziji, doktorirala pa s temo Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Predava kot izredna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, na katerem je zaposlena od leta 1998. Njena področja znanstvenega raziskovanja so: sodobni slovenski roman v 20. in 21. stoletju, slovenska literatura v komparativnem kontekstu (modernizem, postmodernizem), slovenska ljubezenska literatura, teorija pripovednega besedila in pripovednih žanrov, teorija spolov in spolne identitete.

Objavila je veliko člankov in razprav v slovenščini, hrvaščini, srbščini ter bosanskem, bolgarskem, češkem, poljskem, ruskem in ameriškem jeziku. Objavila je tudi osem knjig: tri monografije, Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja; Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman in Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, dva srednješolska učbenika (v soavtorstvu) Branja 3 in Branja 4 in uredila dve antologiji, prvo slovensko erotično antologije V tebi se razraščam ter antologijo v souredništvu Antologija sodobne slovenske literature ter almanah Svetovni dnevi slovenske literature.

Šest let je bila predsednica programa Slovenščina na tujih univerzah (STU) v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti. Kot predsednica STU je bila aktivno vključena v vse celoletne mednarodne projekte, ki so bili organizirani v okviru programa: Svetovni dnevi slovenske literature (2006), Svetovni dnevi slovenske literature na filmu (2008) in Svetovni dnevi sodobne slovenske literature (2010). Sodelovala je tudi v žirijah za pomembne slovenske nagrade, kot so žirija za Prešernove nagrade, Kresnikova nagrada, nagrada za najboljšo kratko zgodbo Fabula (predsednica dve leti), za najboljšo študentsko nagrado FF Rdeča nit, dvakrat v žiriji za najboljšo kratko zgodbo, ki jo izbira Radio Slovenija. Že več let je članica uredništva Glasoffil in maturitetne komisije, kateri je eno leto tudi predsedovala. Vodila je mednarodni projekt Podoba Drugega v slovenski in bosanskohercegovski književnosti, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Filozofska fakulteta v Tuzli (2002–2004).

Bila je gostujoča profesorica v Beogradu, Buenos Airesu, Bruslju, Neaplju, Lizboni, Sofiji, Varšavi,Vilni in Zagrebu, na povabilo tujih univerz pa je predavala tudi v Bratislavi, Clevelandu, Katowicah, La Plati, Moskvi, Opatiji, Peterburgu, Portu, Rimu in Tuzli.

 

SEZNAM IZBRANIH PUBLIKACIJ (znanstvene in strokovne publikacije)

 

  1. Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno umetniško društvo Literatura, 2003
  2. Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman. Maribor: Založba Litera, 2006
  3. V tebi se razraščam. Antologija slovenske erotične poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga, zbirka Kondor, 2008
  4. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Založba Litera, 2011
  5. Branja 3, učbenik z ostalimi avtorji. Ljubljana: Državna založba, 2011
  6. Branja 4, učbenik z ostalimi avtorji. Ljubljana: Državna založba, 2011
  7. Lojze Kovačič, Življenje in delo, soavtorstvo. Ljubljana: Študentska založba, 2009
  8. Svetovni dnevi slovenske literature, almanah (soavtorstvo in souredništvo). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006
  9. Antologija sodobne slovenske literature (souredništvo). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2010

 

 

Izdelava: Pika vejica