Sistem transcendentalnega idealizma

F. W. J. Schelling

(prevod: Tomo Virk)

Labirinti (2011) • teorija

Kupi

Sistem transcendentalnega idealizma (1800) je Schellingovo najbolj zaokroženo delo. V njem je izhajal iz Fichtejevega izhodišča, ki ga je na eni strani cepil na sistematiko, implicitno Kantovi kritični filozofiji, na drugi strani pa bistveno nadgradil z idejami, ki so tedaj prežemale zgodnjo nemško romantiko. Ta kombinacija je dala presenetljiv rezultat: več o knjigi

Predstavitev knjige

Sistem transcendentalnega idealizma (1800) je Schellingovo najbolj zaokroženo delo. V njem je izhajal iz Fichtejevega izhodišča, ki ga je na eni strani cepil na sistematiko, implicitno Kantovi kritični filozofiji, na drugi strani pa bistveno nadgradil z idejami, ki so tedaj prežemale zgodnjo nemško romantiko. Ta kombinacija je dala presenetljiv rezultat: Sistem transcendentalnega idealizma, ki poskuša pojasniti podlago človeške vednosti (spoznanja), se sklene z apoteozo umetnosti kot najvišjega spoznanja oziroma vednosti. Obsežen uvod v Schellingov Sistem in v njegovo filozofijo nasploh je napisal Tomo Virk.

Izdelava: Pika vejica