Občutje časa v francoski srednjeveški in renesančni književnosti: izbrana poglavja

Miha Pintarič

Novi pristopi (2005) • teorija

Miha Pintarič se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je iz angleškega jezika s književnostjo in francoskega jezika s književnostjo na ljubljanski Filozofski fakulteti. V letih 1993–1998 je bil sourednik revije Celovški zvon, nato revije Acta neophilologica. Izpopolnjeval se je v Parizu pri Michelu Zinku. Na Filozofski fakulteti predava več o knjigi

Macbethova senca je z vsemi ‘jutrišnjimi dnevi’, ki so mleli to prihodnost v prah, spremljala človeka s konca 16. stoletja, stopajočega proti svetu, ki se je zarisoval v daljavi. Bo ta svet izpolnil njegova upanja ali uresničil njegov strah?

Predstavitev knjige

Miha Pintarič se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je iz angleškega jezika s književnostjo in francoskega jezika s književnostjo na ljubljanski Filozofski fakulteti. V letih 1993–1998 je bil sourednik revije Celovški zvon, nato revije Acta neophilologica. Izpopolnjeval se je v Parizu pri Michelu Zinku. Na Filozofski fakulteti predava starejšo francosko književnost, znanstveno se je med drugim ukvarjal s trubadurji (Trubadurji, Ljubljana, 2001) in s temo pričujoče knjige, neznanstveno pa z edinburškim festivalom in še nekaterimi kulturnimi dogodki in pojavi. Poleg znanstvenih in malo manj znanstvenih razprav in člankov je napisal še knjigo Le théâtre français au Moyen Age (Ljubljana, 2004) in izdal zbornik Solitudes (Ljubljana, 2004).

Miha Pintarič

Miha Pintarič (1963) predava starejšo francosko književnost na Filozofski fakulteti, piše eseje in poezijo, sem ter tja pa še strokovne in znanstvene članke in monografije. Doslej je dvakrat prejel nagrado Sodobnosti in DSP za najboljši slovenski esej. Napisal je tudi besedilo za dva stripa, ki ju je narisal Santiago Martin in od katerih je bil objavljen prvi, Ljudožerci, drugi pa še čaka na založnika (prav tako pesniška zbirka, iz katere sta tu objavljeni pesmi). 

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica