Literarno vrednotenje na slovenskem. od 1918 do 1945

Matija Ogrin

Novi pristopi (2003) • teorija

Matija Ogrin (1967) je literarni kritik, publicist in literarni zgodovinar. V letih 1994-1996 je bil glavni urednik revije Tretji dan, od leta 1996 pa ureja zbirko Sidro pri založbi Družina. Zaposlen je na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od 1918 do 1945 več o knjigi

Vrednostni akt je po eni strani opredeljen s svojim predmetom – literarnim delom –, po drugi strani pa je določen s horizontom bralčevih dispozicij, ki so pravzaprav kompleksen sestav religioznih in filozofskih nazorov, ideologij, literarno-estetskih pogledov, vplivov sociokulturnega konteksta, bližine tem ali onim literarnim tokovom – in še marsičesa.

Predstavitev knjige

Matija Ogrin (1967) je literarni kritik, publicist in literarni zgodovinar. V letih 1994-1996 je bil glavni urednik revije Tretji dan, od leta 1996 pa ureja zbirko Sidro pri založbi Družina. Zaposlen je na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od 1918 do 1945 je Ogrinova druga knjiga. Z njo tematsko nadaljuje svojo prvo monografijo Literarno vrenotenje na Slovenskem. Od Frana Levstika do Izidorja Cankarja (2002).

Izdelava: Pika vejica