Lepa točajka: pesniške kritike

Peter Kolšek

Novi pristopi (2003) • esejistika

Peter Kolšek se je rodil leta 1951 v Celju. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike. Najprej je sedem let poučeval na gimnaziji, od leta 1987 pa je zaposlen v kulturni redakciji časnika Delo; sedem let je bil njen urednik. Že trideset let piše filmske in literarne, več o knjigi

Naj bom do kraja odkrit: brez kategorije užitka, ki ga (lahko) ponudi lirika, 
si kritiške kriterije sicer lahko predstavljam, težko pa jih posvojim.

Predstavitev knjige

Peter Kolšek se je rodil leta 1951 v Celju. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike. Najprej je sedem let poučeval na gimnaziji, od leta 1987 pa je zaposlen v kulturni redakciji časnika Delo; sedem let je bil njen urednik. Že trideset let piše filmske in literarne, predvsem pesniške kritike, kot novinar pa tudi besedila bolj splošnega tipa. Objavil je tri pesniške zbirke in opravil monografski prikaz nekaterih pesniških opusov (Forstnerič, Strniša, Jesih).

Peter Kolšek

Peter Kolšek je pesnik, novinar in publicist, rojen leta 1951 v Celju. Sedem let je poučeval slovenščino na dveh ljubljanskih gimnazijah, od leta 1987 bil v službi pri časopisni hiši Delo (v letih 1992–1999  urednik kulturne redakcije, v letih 2006–2014 urejal prilogo Književni listi). Pisal je o literaturi, filmu, televiziji, kulturni politiki in »navadni« politiki. Od januarja 2015 je v pokoju. Objavil je sedem pesniških zbirk. Leta 1998 je z Brino Švigelj Mérat (Brina Svit) objavil epistolarni roman Navadna razmerja. Leta 2003 je izšel izbor iz njegovih pesniških kritik z naslovom Lepa točajka, 2010 pa izbor časopisnih komentarjev in kolumen Vaserkeber in druge dogodbe. Z Dragom Bajtom je leta 1993 sestavil antologijo slovenske poezije (Sončnice poldneva), sam pa je pripravil antologijo slovenske poezije 20. stoletja z naslovom Nevihta sladkih rož, prav tako antologijske prikaze slovenskih pesnikov (Murn, Jenko, Krakar, Pavček, Maurer, Strniša, Fritz, Jesih).

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica