Krčrk

Karlo Hmeljak

Prišleki (2012) • poezija

  • Veronikina nagrada
  • Festival Pranger

Druga pesniška zbirka mlajšega slovenskega pesnika in olimpijskega jadralca Karla Hmeljaka je drzen poskus pesniškega glasu, ki se bori proti samemu sebi in sproti beleži stopnje prevlade jezika. Gre za svežo in brezkompromisno poezijo, ki modernizem dekonstruira v imenu najbolj osebnega in v boju s konvencijami loči besede od pomenov. [purchase_link id=”49633″ style=”” color=”” text=”Nakup e-knjige”]

Moj smisel je smisel besed,
ne tega, kar pomenijo.

Iz kritike
  • Pri tem protegnejo pozornost predvsem nenavadne oblike stavkov, ki dajejo vtis, kot da so obviseli v zraku […], a vseeno ne morejo skriti, da poskušajo ravno s preigravanjem slovničnih možnosti in nemožnosti […] proizvesti neki smisel. Jelka Kernev Štrajn, Delo

  • Hmeljakovi visoko kinetični in vseskozi lucidni asociativni preskoki, domiselna igranja z zvočnimi bližinami med pomensko raznorodnimi besedami ter potrpežljivo raziskovanje napetega odnosa med izgovorjeno besedo in njenim zapisom tu ne služijo poizkusu, kako od obstoječega sveta odskočiti stran, v novo, še nikdar videno estetsko tvorbo, pogojeno le z močjo stvariteljske domišljije svojega avtorja. Prav nasprotno; nadvse prepričljivo prekinjajo gladko, kakor da samoumevno drsenje besed, razgaljajo njihovo zgolj navidezno, slej ko prej prazno smiselnost in bralcem omogočajo pod njimi uzreti realnosti sodobnega tehniziranega, kapitaliziranega in nihiliziranega sveta. Urban Vovk v utemeljitvi Veronikine nagrade

  • Popolni novum ni niti način, na katerega se Hmeljak loteva (de)konstrukcije jezika, ki ima svoje temelje v lingvizmu. Povsem nova pa je moč, s katero pesnik to počne, preciznost, resnost izvajanja ter sugestivna vpetost pesniškega zamaha v stvarni tukaj in zdaj. Kajti krč, stiska besed, jezika in njihovih pomenov, stiska pesniškega subjekta, njegovega glasu presega osebno raven, je pojav, ki zaobjema sodobnega (mladega) človeka. Diana Pungeršič, Sodobnost

Predstavitev knjige

Druga pesniška zbirka mlajšega slovenskega pesnika in olimpijskega jadralca Karla Hmeljaka je drzen poskus pesniškega glasu, ki se bori proti samemu sebi in sproti beleži stopnje prevlade jezika. Gre za svežo in brezkompromisno poezijo, ki modernizem dekonstruira v imenu najbolj osebnega in v boju s konvencijami loči besede od pomenov.

[purchase_link id=”49633″ style=”” color=”” text=”Nakup e-knjige”]

Karlo Hmeljak

Karlo Hmeljak,  rojen v Kopru 1983. Absolvent na koprski Fakulteti za humanistične študije, smer Kulturni študiji in antropologija. Z Aktivom F3 je organiziral večje število literarnih večerov in filozofskih kolokvijev (Umetnost danes – možnost subverzivnosti, 2005, Cena konsenza, 2006, Kaj je z mišljenjem danes?, 2007). Jeseni 2004 obiskuje delavnico kreativnega pisanja, ki jo pod mentorstvom Uroša Zupana organizira LUD Literatura. Od tod sledijo revijalne objave (Literatura, Dialogi, IDIOT) in jeseni 2007 izid prvenca Dve leti pod ničlo, ki je naslednjega leta uvrščen na Festival Pranger in nominiran za najboljši prvenec. Zastopan je v Maestralu 21, antologiji pesništva Kopra, angleški prevodi njegovih pesmi so v prevodu Kelly Lenox in Katjuše Fabjančič izšli v 23. številki Dirty Goat Magazine, italijanski pa pri Založništvu tržaškega tiska v antologiji Loro tornano la sera – Sette autori della giovane poesia slovena (Oni se vrnejo zvečer – Sedem avtorjev mlade slovenske poezije), ki jo je pripravil Miha Obit. Leta 2010 je v produkciji KID Pina skupaj z glasbenim duom EbfAD in vizualnim umetnikom Markom Vivodo izvedel intermedijski performans Poesis/Mimesis, po katerem je bil izdan DVD. Za leto 2012 se pripravlja izid druge pesniške zbirke pri založbi LUD Literatura.

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica