K i Š. O avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša

Julija Uršič

Novi pristopi (2015) • teorija

Jedro monografije K i Š so izvorni avtobiografski motivi, pa tudi posebnosti avtobiografskega pisanja v Kiševem opusu. V raziskavo avtobiografskih elementov in metafikcijskih postopkov pri Kišu vključuje tudi pisateljeve lastne refleksije o literaturi. Ob tej dvojnosti »avtobiografskega« in »metafikcijskega« avtorica ves čas, to je nekakšen vzporedni tok knjige, raziskuje tudi posebnosti odnosov med zunaj- in znotrajliterarno več o knjigi

Predstavitev knjige

Jedro monografije K i Š so izvorni avtobiografski motivi, pa tudi posebnosti avtobiografskega pisanja v Kiševem opusu. V raziskavo avtobiografskih elementov in metafikcijskih postopkov pri Kišu vključuje tudi pisateljeve lastne refleksije o literaturi. Ob tej dvojnosti »avtobiografskega« in »metafikcijskega« avtorica ves čas, to je nekakšen vzporedni tok knjige, raziskuje tudi posebnosti odnosov med zunaj- in znotrajliterarno resničnostjo.

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica