K i Š. O avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša

Julija Uršič

Novi pristopi (2015) • teorija

Julija Uršič je urednica in publicistka. Diplomirala in magistrirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Leta 2000 je pri LUD Literatura objavila knjigo Metamatika. Branja metafikcije. Jedro monografije K i Š so izvorni avtobiografski motivi, pa tudi posebnosti avtobiografskega pisanja v Kiševem opusu. V raziskavo avtobiografskih elementov in metafikcijskih postopkov pri Kišu vključuje tudi pisateljeve lastne refleksije več o knjigi

Predstavitev knjige

Julija Uršič je urednica in publicistka. Diplomirala in magistrirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Leta 2000 je pri LUD Literatura objavila knjigo Metamatika. Branja metafikcije. Jedro monografije K i Š so izvorni avtobiografski motivi, pa tudi posebnosti avtobiografskega pisanja v Kiševem opusu. V raziskavo avtobiografskih elementov in metafikcijskih postopkov pri Kišu vključuje tudi pisateljeve lastne refleksije o literaturi. Ob tej dvojnosti »avtobiografskega« in »metafikcijskega« avtorica ves čas, to je nekakšen vzporedni tok knjige, raziskuje tudi posebnosti odnosov med zunaj- in znotrajliterarno resničnostjo.

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica