Anatomija kritištva

Northrop Frye

(prevod: Nuša Rozman)

Labirinti (2004) • teorija

Frye se je rodil leta 1912 v Torontu. Velja za enega najpomembnejših kanadskih literarnih teoretikov. Kot profesor na torontski univerzi je odločilno vplival na generacije kritikov, teoretikov in piscev. Deklarirani literarni kritik je književnost preučeval predvsem v povezavi z družbo, mitom in religioznim; ukvarjal se je zvečine z arhetipi in več o knjigi

Predstavitev knjige

Frye se je rodil leta 1912 v Torontu. Velja za enega najpomembnejših kanadskih literarnih teoretikov. Kot profesor na torontski univerzi je odločilno vplival na generacije kritikov, teoretikov in piscev. Deklarirani literarni kritik je književnost preučeval predvsem v povezavi z družbo, mitom in religioznim; ukvarjal se je zvečine z arhetipi in mitološkimi strukturami v književnosti. Fryevo delo je naletelo na zelo nasprotujoče si odzive, ob priznanju vplivnosti tudi na očitke staromodnosti, zlasti v času, ko je njegovo šolo začel nadomeščati poststrukturalizem. Northrop

Izdelava: Pika vejica