Literatura št. 250

april 2012 (letnik XXIV)

Uvod
Matjaž Zupančič: Tveganje je ključna stvar
Marjan Strojan: Poezija je posebna oblika govorne napake
Milan golob: Počutil sem se krasno in spal kot polh
Ciril Bergles: Človek se mora zadovoljiti s trenutki
Jagna Pogačnik: Formula simple & smart = idealna kritika
Svetlana Slapšak: Antika je lakmus današnjega časa
Matjaž Kmecl: Po zgodovinski naravi stvari smo Slovenci vsi po vrsti »obsojeni« na nenehno tuhtanje svoje usode
Boštjan Hladnik: Beseda je zame samo odskočna deska
Ciril Zlobec: Pri vsaki pesmi se začne nov boj s samim sabo
Taja Kramberger: Do soljudi in tudi do njihovih razmišljanj nimam svečeniških razmerij
Florjan Lipuš: Mislim, da pisatelj mora biti upornik
Matej Bogataj: Vse bolj smo posamezniki in privatniki
Primož Čučnik: Zame se pesem vedno dogaja vsaj med dvema pesmima
Jane Kavčič: Izhajati je treba iz karakterjev
Marko Uršič: »Ni res, da je že vse za nami«
Miklavž Komelj: Govorico poezije razumem kot govorico, ki se prebija skozi nemožnost
Jelica Šumič Riha: Ko je avtoriteta brez jamstva in pravilo brez opore … in ko literatura postane učiteljica filozofije
Matevž Kos: To bi bilo blizu, a obenem tako žalostno daleč
Tomaž Pengov: Če te pesem nekje pričaka, jo moraš uglasbiti tako, da … obstaja naprej
Erich Prunč: Vonj po undergroundu
Dane Zajc: Hudič kar je. Angela pa je treba priklicati
Emil Filipčič: Z umetnostjo sem se ukvarjal zato, da bi postal naraven človek
Marjana Kobe: Takrat so vsi govorili ježešmarijapomagaj, pultni sistem ukinjen, in to v knjižnici za otroke!
Blaž Lukan: Prej je bila poezija, gledališče je prišlo kasneje
Urban Vovk: Kritiški vzgib se porodi iz neprizanesljive samokritike
Spraševali so
O prvih objavah ponatisnjenih intervjujev
Imensko kazalo

Novejše številke revije Literatura

Vse številke revije Literatura

Naročilo

Na revijo se lahko naročite po elektronski pošti. Ob naročnini prejmete tudi knjigo iz programa LUD Literatura po vaši izbiri.

Izdelava: Pika vejica