Literatura št. 379-380

januar-februar 2023, letnik XXXV

UVOD
Andrej Hočevar: Stvar navade

POEZIJA
Brane Mozetič: Videl sem te
Vita Žerjal Pavlin: Prejeto
Alojzija Zupan Sosič: Deset

PROZA
Pia Prezelj: Težka voda
Jana Milovanović: Krokodili
Andrej Lutman: Napornost

INTERVJU
Pavle Učakar: Brez avtorjeve ambicije ne morem nič (Anja Cimerman)

ESEJ: OBLIKOVANJE KNJIG
Lucija Stepančič: Ljubezen na prvi pogled
Petra Černe Oven: Nad razmerji dobro oblikovane knjige vladata dve stalnici: roka in oko
Zoran Pungerčar: Second-hand embarrassment

PREVOD
Herta Müller: Tuj pogled ali Življenje je prdec v laterni (Slavo Šerc)

Kritika
Robert Kuret (Lado Kralj: Ne bom se več drsal na bajerju)
Diana Pungeršič (Pino Pograjc: Trgetanje)
Veronika Šoster (Tadej Golob: Koma)
Martin Justin (Tina Vrščaj: Na Klancu)
Matej Bogataj (Nina Majer: Roža za konfliktno osebo)
Muanis Sinanović (Gabriela Babnik: Tišina, polna vetra)
Iztok Sitar (Jakob Klemenčič: Trojno gorje)

STRIP PREOBRAZBA
Matej Kocjan: Birokracija (po kratki zgodbi Nejca Gazvode)

Revija Literatura je osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki kot samostojna revija izhaja od leta 1989, ko se je odcepila od revije Problemi. V skoraj 25 letnikih je doslej izšlo že skoraj tristo številk v skoraj dvesto zvezkih revije. V zadnjih letih izhaja v osmih zvezkih, po štiri enojne in dvojne številke letno.

Mesto v reviji najdejo izvirna in prevedena poezija in proza, izvirni in prevedeni eseji, tematski bloki (v zadnjem času so bili med najodmevnejšimi Slovenska literatura in film, Slavljenje hibridnosti – o postkolonializmu, Ut »musica viva« poesis – o literaturi in glasbi, Literatura in strip), intervjuji ter daljše in krajše knjižne ocene, v zadnjem času tudi strip.

Vlogo glavnega oziroma odgovornega urednika so v minulih dvajsetih letih zasedali Jani Virk, Vid Snoj, Igor Zabel, Igor Bratož, Tomo Virk, Matevž Kos, Samo Kutoš, Andrej Blatnik, Urban Vovk in Primož Čučnik.

Novejše številke revije Literatura

Vse številke revije Literatura

Naročilo

Na revijo se lahko naročite po elektronski pošti. Ob naročnini prejmete tudi knjigo iz programa LUD Literatura po vaši izbiri.

Izdelava: Pika vejica