Literatura št. 321

marec 2018, letnik XXX

POEZIJA
Andrej Brvar: Fusnote
Vid Sagadin Žigon: Jalla Jalla
Ivana Komel: Pesmi
Jernej Kusterle: Pod rebri visi obešen kanarček

PROZA
Vinko Möderndorfer: Njena sreča
Anja Mugerli: Poslovilni govor
Davorin Lenko: Mamica
Vesna Lemaić: Prosti meti

INTERVJU
Jana Putrle: V spremembah prej vidim možnosti kot grožnje (Tina Kozin)

ANTOLOGIJA SVETLOBE
Rok Plavčak: Svetloba, ki nas povezuje
Jure Vuga: Z žarkom ošvrknjen

PREVOD
Nicanor Parra: Poezija je opravila z menoj (Sara Virk)

KRITIKA
Matej Bogataj (Evald Flisar, Greh)
Žiga Rus (Andrej E. Skubic, Permafrost)
Gabriela Babnik (Nataša Velikonja, Preveč vljudna)
Mojca Pišek (Jože Snoj, Re kapitulacije)
Barbara Leban (Florjan Lipuš, Gramoz)
Iztok Sitar (Andrej Rozman – Roza & Damijan Stepančič: Hlapci)

STRIP STOPINJE

Damijan Stepančič:

Revija Literatura je osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki kot samostojna revija izhaja od leta 1989, ko se je odcepila od revije Problemi. V skoraj 25 letnikih je doslej izšlo že skoraj tristo številk v skoraj dvesto zvezkih revije. V zadnjih letih izhaja v osmih zvezkih, po štiri enojne in dvojne številke letno.

Mesto v reviji najdejo izvirna in prevedena poezija in proza, izvirni in prevedeni eseji, tematski bloki (v zadnjem času so bili med najodmevnejšimi Slovenska literatura in film, Slavljenje hibridnosti – o postkolonializmu, Ut »musica viva« poesis – o literaturi in glasbi, Literatura in strip), intervjuji ter daljše in krajše knjižne ocene, v zadnjem času tudi strip.

Vlogo glavnega oziroma odgovornega urednika so v minulih dvajsetih letih zasedali Jani Virk, Vid Snoj, Igor Zabel, Igor Bratož, Tomo Virk, Matevž Kos, Samo Kutoš, Andrej Blatnik, Urban Vovk in Primož Čučnik.

Novejše številke revije Literatura

Vse številke revije Literatura

Naročilo

Na revijo se lahko naročite po elektronski pošti. Ob naročnini prejmete tudi knjigo iz programa LUD Literatura po vaši izbiri.

Izdelava: Pika vejica