Literatura št. 335

maj 2019, letnik XXXI

POEZIJA
Lucija Stupica: Bežišča
David Bandelj: Vest
Vid Sagadin: Dve pesmi

PROZA
Emil Filipčič: Bratje Reno

Peter Rezman: Pravo Velenje
Mateja Merkandel: Tri zgodbe

INTERVJU
Lidija Dimkovska: Jezik je za pisatelja rojstvo, življenje in smrt (Diana Pungeršič)

DEŽELA LITERATURE – 30 LET POZNEJE 
Andrej Tomažin: Za branje brez maščob: prolegomena za kritiko poglobljenega branja
Muanis Sinanović: Literatura včeraj in jutri

PREVOD
Czesław Miłosz: Posebni zvezek (1977–1979): Skozi galerijo ogledal (Jana Unuk)

KRITIKA
Matej Bogataj (Andrej Tomažin, Anonimna tehnologija)
Rok Plavčak (Katja Perat, Naredite Ameriko spet obvladljivo)
Žiga Rus (Samo Rugelj, Resnica ima tvoje oči)
Veronika Šoster (Anja Golob, da ne bo več prišla …)
Martina Potisk (Svetlana Makarovič, Naj bo poleti)
Iztok Sitar (Miki Muster in James Fenimore Cooper: Poslednji Mohikanec)

STRIP STOPINJE
Damijan Stepančič in Shirley Jackson

Revija Literatura je osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki kot samostojna revija izhaja od leta 1989, ko se je odcepila od revije Problemi. V skoraj 25 letnikih je doslej izšlo že skoraj tristo številk v skoraj dvesto zvezkih revije. V zadnjih letih izhaja v osmih zvezkih, po štiri enojne in dvojne številke letno.

Mesto v reviji najdejo izvirna in prevedena poezija in proza, izvirni in prevedeni eseji, tematski bloki (v zadnjem času so bili med najodmevnejšimi Slovenska literatura in film, Slavljenje hibridnosti – o postkolonializmu, Ut »musica viva« poesis – o literaturi in glasbi, Literatura in strip), intervjuji ter daljše in krajše knjižne ocene, v zadnjem času tudi strip.

Vlogo glavnega oziroma odgovornega urednika so v minulih dvajsetih letih zasedali Jani Virk, Vid Snoj, Igor Zabel, Igor Bratož, Tomo Virk, Matevž Kos, Samo Kutoš, Andrej Blatnik, Urban Vovk in Primož Čučnik.

Novejše številke revije Literatura

Vse številke revije Literatura

Naročilo

Na revijo se lahko naročite po elektronski pošti. Ob naročnini prejmete tudi knjigo iz programa LUD Literatura po vaši izbiri.

Izdelava: Pika vejica