Navodila za pošiljanje prispevkov

Če ste se dobro seznanili z našimi objavami (knjižnimi, spletnimi, revijalnimi) in prišli do zaključka, da tudi vaš tekst vsaj približno ustreza kontekstu našega delovanja, so tukaj navodila, kako ga pravilno poslati uredništvu v presojo.

  • Uredništvo odloča o objavi skladno s svojo presojo in ni primorano objavljati vseh prispelih tekstov.
  • Uredništvo poštnih pošiljk ne vrača.
  • Preden pošljete tekst v presojo uredništva, poskrbite, da bo po obsegu ustrezal izbranemu kontekstu. Predolgih ali drugače neustreznih pošiljk uredništvo ne bo obravnavalo.
  • Uredništvo ob zavrnitvi ni primorano pojasnjevati svojih odločitev.
  • Zaradi velike količine prejetih tekstov je treba na odgovor pogosto čakati, zato avtorje prosimo za potrpežljivost.
  • Prispevke za revijo Literatura sprejemamo na elektronskem naslovu maja.ludliteratura@gmail.com. Avtorji in avtorice naj se ravnajo po obsegu drugih objavljenih tekstov v dani rubriki revije; omejitev za poezijo je 150 verzov. Poezijo za revijo Literatura sprejemamo samo po pošti.
  • Za elektronski medij www.ludliteratura.si: vse prispevke pošljite v elektronski obliki (.doc, .pages ipd., ne .pdf!) na naslov mihamauric@me.com. Za poezijo pripravite izbor do največ 5 pesmi, za prozo izberite največ tri tekste.
  • Za zbirko Prišleki: vse prispevke pošljite v elektronski obliki (.doc, .pages ipd., ne .pdf!) na naslov prisleki@ludliteratura.si.
  • Če imate kakšno vprašanje, se obrnite na področne urednike.

Izdelava: Pika vejica