Ozki most umetnosti

Virginia Woolf

Labirinti (2011) • esejistika

Kupi

Virginia Woolf je ena osrednjih modernističnih pisateljic v svetovnem merilu in eno največjih imen britanske proze. Pisateljico na Slovenskem razmeroma dobro poznamo, prevedene imamo štiri njene romane in dve esejistični knjigi, zdaj pa je pred nami izbor njene krajše esejistike. Devetnajst esejev, zbranih v knjigi – naslov je dobila po enem več o knjigi

Predstavitev knjige

Virginia Woolf je ena osrednjih modernističnih pisateljic v svetovnem merilu in eno največjih imen britanske proze. Pisateljico na Slovenskem razmeroma dobro poznamo, prevedene imamo štiri njene romane in dve esejistični knjigi, zdaj pa je pred nami izbor njene krajše esejistike. Devetnajst esejev, zbranih v knjigi – naslov je dobila po enem izmed esejev – se ukvarja z različnimi temami: lahko bi jih razvrstili na tri sklope, in sicer na literarno-esejističnega (teksti o modernizmu, leposlovju, literarni kritiki, branju), feminističnega (sodobne feministične smeri odkrivajo, kako izrazito sodobna je bila V. Woolf v svojem razmišljanju) in poetičnega. Kot esejistka je bila V. Woolf izredno pronicljiva opazovalka in zapisovalka sodobne (britanske/evropske) družbe in kulture. Tematsko se eseji ukvarjajo z romanopisjem kot literarno obliko, ki beleži spreminjajočo se človeško naravo; z »običajnimi bralci« in neodvisnostjo kot njihovo najpomembnejšo lastnostjo; značilnostmi kvalitetne kritike sodobne književnosti; »nalogami« pesnikov; povezavo med intelektualno ustvarjalnostjo, materialnim blagostanjem in družbenimi razmerami (vojna vs. mir); s prikaznimi, ki spremljajo ženske pisateljice itn. Izbor kot celota nam približuje to veliko damo britanske književnosti kot duhovito avtorico, ki skozi »male zgodbe« govori o »velikih stvareh«.

Izdelava: Pika vejica