Judovski sekstet

Vid Snoj

Novi pristopi (2006) • esejistika

Vid Snoj (1965) je diplomiral in doktoriral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlen kot izredni profesor. V razpravah se ukvarja ne le s področjem literature, ampak posega tudi na področja religije, mistike in filozofije. Judovski sekstet je knjiga razprav, posvečenih šestim več o knjigi

Kafka, najzahodnejši Jud, ki je breztalno odganjal v preteklost, da bi se pridobil izročilo, se je torej odgnal od izročila, da bi v svojem pripovedništvu izoblikoval paraboliko tega časa.

Predstavitev knjige

Vid Snoj (1965) je diplomiral in doktoriral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlen kot izredni profesor. V razpravah se ukvarja ne le s področjem literature, ampak posega tudi na področja religije, mistike in filozofije. Judovski sekstet je knjiga razprav, posvečenih šestim velikim judovskim avtorjem: Gershomu Scholemu, Erichu Auerbachu, Franzu Werflu, Levu Šestovu, Jacquesu Derridaju in Franzu Kafki.

Vid Snoj

Vid Snoj (r. 1965) je leta 1999 doktoriral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je postal docent na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, leta 2006 izredni in leta 2012 redni profesor. Ne ukvarja se le z literaturo, ampak posega tudi na področje religije in filozofije. V zadnjem času je izdal knjige Nova zaveza in slovenska literatura (2005), Judovski sekstet (2006) in Od drugega do Drugega (2007) ter, skupaj z Gorazdom Kocijančičem in Jožefom Muhovičem, Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal (2010). V slovenščino je med drugim prevedel Mimesis. Die dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (1998) Ericha Auerbacha, Real Presences (2003) Georgea Steinerja, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (2003) Gershoma Scholema in Pozne himne (2006) Friedricha Hölderlina. Bil je oziroma je član uredništev revij Literatura (1988–1997, v letih 1989–1990 odgovorni urednik), Poligrafi (1996–) in Primerjalna književnost (1998–) ter urednik knjižne zbirke Hieron pri Založbi Nova revija (1993–2005) in sourednik knjižne zbirke Poezije pri KUD-u Logos (2006–).

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica