Fragmenti o celoti

Matevž Kos

Novi pristopi (2007) • teorija

Matevž Kos (Ljubljana, 1966) je literarni zgodovinar, kritik in esejist. V letih 1993–1998 je bil odgovorni oziroma glavni urednik revije Literatura. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter filozofije. V službo hodi na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je leta 2001 doktoriral. Za knjižni prvenec Prevzetnost in pristranost (1996), več o knjigi

Ali je pri iskanju odgovora na vprašanje »Kako govorimo, ko si upamo govoriti?« kakorkoli lahko v pomoč katedra za literarno zgodovino? Vsekakor in nikakor, vselej in nikdar.

Predstavitev knjige

Matevž Kos (Ljubljana, 1966) je literarni zgodovinar, kritik in esejist. V letih 1993–1998 je bil odgovorni oziroma glavni urednik revije Literatura. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter filozofije. V službo hodi na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je leta 2001 doktoriral. Za knjižni prvenec Prevzetnost in pristranost (1996), ki je leta 2006 izšel tudi v hrvaškem prevodu, je prejel nagrado Marjana Rožanca, za monografijo Poskusi z Nietzschejem (2003) pa Zoisovo priznanje. Pripravil in komentiral je nekaj antologijskih izborov (V. Taufer, S. Kosovel, The Slovenian Essay of the Nineties, F. Nietzsche, Mi se vrnemo zvečer: antologija mlade slovenske poezije 1990–2003, M. Dekleva). Fragmente o celoti, ki so njegova peta samostojna knjiga, sestavlja sedem tekstov, posvečenih slovenskemu pesništvu od Srečka Kosovela in Antona Podbevška pa do današnje “mlade slovenske poezije”.

Matevž Kos

Matevž Kos (Ljubljana, 1966) je literarni zgodovinar, kritik in esejist. V letih 1993–1998 je bil odgovorni oziroma glavni urednik revije Literatura, od leta 1998 je urednik njenih knjižnih zbirk Novi pristopi in Labirinti. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter filozofije. Leta 2001 je doktoriral na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je danes redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Za svoj knjižni prvenec Prevzetnost in pristranost (1996) je prejel nagrado Marjana Rožanca za esejistično knjigo leta, za monografijo Poskusi z Nietzschejem (2003) pa Zoisovo priznanje Republike Slovenije za pomembne znanstvene dosežke. Je avtor šestih knjig (tri so izšle tudi v hrvaškem prevodu), številnih razprav, esejev in literarnih kritik, pripravil in komentiral je tudi nekaj antologijskih izborov (V. Taufer, S. Kosovel, M. Dekleva, F. Nietzsche, mlada slovenska poezija, The Slovenian Essay of the Nineties). Za mednarodni zbornik Postcommunism, Postmodernism, and the Global Imaginaiton (East European Monographs, Columbia University Press; ur. Ch. Moraru), ki je izšel leta 2009, je napisal razpravo The Anxiety of Freedom: Contemporary Slovenian Literature and the Globalizing/Postmodern World.

Druge avtorjeve knjige

Izdelava: Pika vejica